Omgevingsdienst Rivierenland

Nieuws

Energie besparen of opwekken? Ga naar het Energieloket!

4 april 2017

Energie besparen of opwekken: hoe pakt u dit nu precies aan? Voor deze vragen kunt u als inwoner in Rivierenland nu terecht bij het Energieloket. Energiekosten vormen een groot deel van onze woonlasten. We weten dat deze door het nemen van energiebesparende maatregelen snel verlaagd worden. Maar hoe doe je dat? Waar begin je? En wat

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

4 april 2017

Vanaf 1 januari 2024 is het verboden om een asbestdak te hebben. Om de verwijdering van asbestdaken te stimuleren, verleent de rijksoverheid subsidie. Daarnaast bestaat er nog een (tijdelijke) aanvullende provinciale regeling voor agrariërs of eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok als asbestplaten gelijktijdig met de sanering worden vervangen door zonnepanelen. In het Informatieblad verwijderen asbestdaken