De omgevingswet in Rivierenland

Samen met alle gemeenten in onze regio bereidt Omgevingsdienst Rivierenland zich voor op de Omgevingswet. De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de Omgevingswet wordt ingevoerd.

Wat verandert er voor u als inwoner of ondernemer?

Als inwoner of ondernemer zult u van deze nieuwe wet in eerste instantie weinig merken. Maar als u iets wilt bouwen of verbouwen of als u een bedrijf wil starten of uitbreiden, dan gelden er straks misschien andere regels dan voorheen. Ook als u een vergunning aanvraagt of een melding doet, dan gaat dat straks anders. Zodra de Omgevingswet van kracht is, vindt u op deze website meer informatie over deze veranderingen en wat dit betekent voor uw plannen. Wat verandert er als u werkt bij de overheid?

Wat verandert er als u werkt bij de overheid?

Werkt u als professional bij de overheid, dan bent u wellicht al bezig met de voorbereiding op de Omgevingswet. U krijgt te maken met andere regels en met andere instrumenten, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Voor het omgevingsplan hebben we vanuit de Omgevingsdienst Rivierenland, samen met onze partners, enkele hulpmiddelen ontwikkeld die u kunt gebruiken. Lees hier meer over de hulpmiddelen.