Melden mobiel breken van bouw- en sloopafval

Heeft u sloopwerkzaamheden verricht? U kunt ervoor kiezen om het puin dat op de locatie is vrijgekomen te breken met een mobiele puinbreker. Om te mogen breken, moet u minimaal 15 dagen voor het breken een melding bij ons doen. U doet dat door onderstaand formulier in te vullen. Daarna laat u ons minimaal 2 dagen voordat u begint met het breken van de puin de definitieve datum weten. U stuurt een e-mail naar post@odrivierenland.nl. Wij vragen ook om technische gegevens van de apparatuur die gebruikt worden. Daarom is het verstandig om de melding te laten doen door het bedrijf dat het werk uitvoert.