Spring naar content

Onderzoek naar haalbaarheid Wkb

Landelijk zijn er nog veel discussies over Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb). In opdracht van de gezamenlijke omgevingsdiensten (ODNL) heeft Berenschot in de eerste helft van 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de financiële en personele consequenties van de Wkb.

ODR heeft een bijdrage geleverd aan dit onderzoek. Uit dit onderzoek, net als uit een aantal andere recente onderzoeken, o.a. van de VNG, blijkt dat de Wkb en de onderliggende regelgeving nog niet rijp is om ingevoerd te worden. Zo ontbreken er nog pilotprojecten. Bovendien is er sprake van een financieel tekort voor gemeenten dat ontstaat door de invoering van de Wkb in haar huidige vorm.

De Wkb zorgt ervoor dat er taken wegvallen bij gemeente, waar dus geen kosten meer voor gemaakt hoeven te worden en dus ook geen leges voor geheven mogen worden. De Wkb zorgt echter ook voor nieuwe taken waar geen leges voor geheven mogen worden. Dit is allemaal niet overeenkomstig het bestuursakkoord over de Wkb wat tussen Rijk en VNG is afgesloten.

Tussen het Rijk, VNG en andere belangenorganisaties zullen dit najaar gesprekken gevoerd worden hoe nu verder te
gaan met de Wkb. De behandeling van de uitvoeringswetgeving voor de Wkb door de Eerste en Tweede Kamer is op verzoek van de minister uitgesteld. De minister wil de beantwoording van vragen vanuit de Eerste en Tweede Kamer met de VNG voorbereiden. In de eerste helft van 2020 heeft de ODR een projectplan gemaakt voor de interne implementatie van de Wkb. Dit plan staat nu even “on hold”.