Omgevingsdienst Rivierenland

Wij zijn op zoek naar jou!

14 december 2017

Omgevingsdienst Rivierenland is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierengebied de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Zo’n 140 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor tien regiogemeenten en de provincie Gelderland.

We hebben regelmatig vacatures voor vergunningverleners, toezichthouders en specialisten. Informeer of stuur ons een open sollicitatie naar info@odrivierenland.nl.