Omgevingsdienst Rivierenland

Regels milieueffectrapportage gewijzigd

30 november 2017
Regels milieueffectrapportage gewijzigd

Sinds mei 2017 zijn de regels over milieueffectrapportage (m.e.r.) gewijzigd. Daardoor zal de m.e.r.-beoordeling – en de milieueffectrapportage – een belangrijker plaats krijgen bij planvorming en vergunningverlening. In bijgaande factsheet lichten we toe, wat dit betekent.

Factsheet Milieueffectrapportage