Omgevingsdienst Rivierenland

PFAS

PFAS is de laatste maanden een belangrijk onderwerp. Wie grond of baggerspecie wil afvoeren of toepassen, krijgt hier automatisch mee te maken.

Wat zijn PFAS?
PFAS is de naam voor een groep van meer dan 6.000 stoffen, die door de mens zijn gemaakt vanwege o.a. hun brandwerendheid en water- en vuilafstotende werking. PFAS zijn toegepast in allerlei producten en processen, zoals bijvoorbeeld blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.
In het milieu zijn PFAS mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar. Een aantal PFAS, namelijk PFOA, PFOS en GenX, zijn aangemerkt als Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en een aantal andere PFAS staan op de lijst van potentiële ZZS (PZZS). Het RIVM doet onderzoek naar de effecten van deze stoffen.

Tijdelijk Handelingskader
PFAS komen diffuus verspreid voor in de bodem van heel Nederland en worden op veel plaatsen boven de detectielimiet aangetroffen. Om het verzet van grond en baggerspecie waar mogelijk door te laten gaan, heeft het Ministerie van Milieu en Wonen het ‘Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ (28 november 2019) opgesteld. Naar verwachting wordt dit Tijdelijk Handelingskader eind 2020 opgenomen in de wet door middel van een wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit.
Wie op dit moment grond of baggerspecie wil afvoeren of toepassen, moet zich aan de regels uit het Tijdelijk Handelingskader houden en altijd onderzoek doen naar PFAS-verbindingen in de partij grond of baggerspecie.

Regionale bodemkwaliteitskaart PFAS en verhoogde gehalten aan PFOA
Daarnaast werkt de ODR aan een bodemkwaliteitskaart voor PFAS voor de regio Rivierenland.
De stof PFOA is in het verleden uitgestoten door het bedrijf DuPont/Chemours in Dordrecht. Hierdoor is PFOA over een groot gebied verspreid en in de bodem terecht gekomen. In een ruime zone rondom Dupont/Chemours komt PFOA in hogere gehalten in de bodem voor dan de op dit moment vastgestelde landelijke achtergrondwaarde. Deze zone strekt zich uit tot in de regio Rivierenland. Door middel van bodemonderzoek zal worden vastgesteld waar de grens van de zone met verhoogde gehalten aan PFOA in de bodem zich bevindt binnen de regio.
Naar verwachting zal er nog dit jaar gebiedsspecifiek beleid voor verzet van grond met PFAS worden opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de verhoogde PFOA-gehalten in het westelijk deel van het Rivierengebied.

Heef u vragen over PFAS?
Neem dan contact met ons op. Onze bodemadviseurs beantwoorden uw vragen graag.