Omgevingsdienst Rivierenland

Regioarcheoloog Rivierenland

De functie van regioarcheoloog is een initiatief van provincie Gelderland in samenwerking met regionale gemeenten. Binnen provincie Gelderland zijn, analoog aan de bestaande samenwerkingsverbanden, zeven regioarcheologen werkzaam. De functie wordt mede gefinancierd door provincie Gelderland. Regioarcheologie wordt gerekend tot de Gelderse Basis (Beleef het Mee! Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017-2020). Sinds september 2010 is de regioarcheoloog werkzaam in het gebied. Eerst in dienst van Regio Rivierenland en per 1 april 2013 van de ODR.

Voor de duur van het Beleidsprogramma zijn vijf thema’s geformuleerd die structureel aandacht krijgen:

  • Adviseren van gemeenten op het gebied van archeologie.
  • Initiëren van voorlichting, educatie en bevordering draagvlak.
  • Beoordelen van kwaliteit van archeologisch onderzoek.
  • Inbedden van archeologie in RO-beleid.
  • Adviseren over beheer en behoud archeologische monumenten.

De regioarcheoloog heeft deze thema’s nader uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma archeologie Rivierenland 2017-2020. De komende jaren zal hier invulling aan gegeven worden.

Contactgegevens
drs. Huib Jan van Oort (regioarcheoloog Rivierenland)
t. 0344-579314
e. h.vanoort at odrivierenland.nl [let op geen @]
woensdag afwezig

 

drs. Daniël R. Stiller
t. 0344-579314
e. d.stiller at odrivierenland.nl [let op geen @]
maandag en dinsdag aanwezig