Omgevingsdienst Rivierenland

Asbest

Asbest zit nog in veel daken van oudere woningen en bedrijfspanden. Asbest kan, als het vrijkomt bijvoorbeeld door een brand of een verbouwing, ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Daarom is sinds 1993 het gebruik van asbest verboden. Is uw (bedrijfs)pand gebouwd voor 1993? Dan is de kans groot dat er asbest op uw dak ligt. Heeft u een asbestdak? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de verwijdering daarvan. Net als de gemeenten waar wij voor werken  hechten wij veel waarde aan een gezonde leefomgeving. Daarom willen wij u graag helpen door goede en volledige informatie te geven over asbestdaken zowel voor bedrijven als particulieren.

Asbest herkennen

Tot 1 juli 1993 werd asbest onder meer gebruikt als materiaal in daken van panden, woningen, schuurtjes of andere bijgebouwen. Asbest heeft een vezelachtige structuur en is meestal wit tot lichtgrijs. Zolang het materiaal niet beschadigd raakt, is er niets aan de hand. Maar, asbestdaken verweren na zo’n 30 jaar en beschadigen door weersinvloeden als

Waarom asbest verwijderen?

Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat asbest verwijderd wordt. Hieronder worden de belangrijkste redenen benoemd. Gezondheid Asbest hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar het kan wel. Zodra een asbestdak beschadigd raakt, komen er asbestvezels vrij. Het inademen van deze vezels kan slecht zijn voor uw gezondheid en die van uw omgeving. Niet

Verwijderen asbest voor particulieren

  Als pandeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan uw woning en dus ook voor het verwijderen van uw asbestdak. Aan het verwijderen van asbest zitten  regels vast – hier leest u hoe en wat u zelf wel en niet mag verwijderen.  Huurt u een woning? Neemt u dan contact op met uw verhuurder,

Verwijderen asbest voor bedrijven

Bent u ondernemer of heeft u een boerenbedrijf en heeft u op uw perceel asbesthoudende materialen, dan mag u het asbest niet zelf verwijderen en moet u dit laten doen door gecertificeerde bedrijven. Het vervangen van een asbestdak vraagt  vaak om een goed (investerings)plan. Er zijn verschillende financiële en fiscale opties om dakvervanging mogelijk te

Mogelijk asbestdakenverbod

Om met name de gezondheidsrisico’s te verkleinen en uit te sluiten, werkt de regering aan een verbod op asbestdaken. Een eerste wetsvoorstel is in de eerste kamer verworpen, maar door het Ministerie wordt verder gewerkt aan een alternatief. Een verbod op asbest zal naar verwachting in enigerlei vorm opnieuw ter besluitvorming worden voorgelegd. Wordt het