Asbest

Asbest

Al geruime tijd is bekend dat asbest gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Het verwerken en bewerken van asbest is daarom sinds 1 juli 1993 verboden en het verwijderen van asbest is aan strenge regels gebonden. Omgevingsdienst Rivierenland houdt toezicht op de wijze hoe er om wordt gegaan met het verwijderen en vervoeren van asbest. Ook wordt er gehandhaafd op naleving van de wettelijke voorschriften. We begeleiden het traject van sloop tot eindbestemming.

Asbest op een openbaar terrein

Als u asbest op een openbaar terrein vindt, bent u verplicht dit te melden bij uw gemeente of aan ons.

Asbest bij particulieren

Als u een pand of woning van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet u altijd een sloopmelding bij uw eigen gemeente doen via het Omgevingsloket Online.

Asbest bij bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dat altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Asbest herkennen

Tot 1 juli 1993 werd asbest onder meer gebruikt als materiaal in daken van panden, woningen, schuurtjes of andere bijgebouwen. Asbest heeft een vezelachtige structuur en is meestal wit tot lichtgrijs. Zolang het materiaal niet beschadigd raakt, is er niets aan de hand. Maar, asbestdaken verweren na zo’n 30 jaar en beschadigen door weersinvloeden als

Waarom asbest verwijderen?

Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat asbest verwijderd wordt. Hieronder worden de belangrijkste redenen benoemd. Gezondheid Asbest hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar het kan wel. Zodra een asbestdak beschadigd raakt, komen er asbestvezels vrij. Het inademen van deze vezels kan slecht zijn voor uw gezondheid en die van uw omgeving. Niet

Verwijderen asbest voor particulieren

  Als pandeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan uw woning en dus ook voor het verwijderen van uw asbestdak. Aan het verwijderen van asbest zitten  regels vast – hier leest u hoe en wat u zelf wel en niet mag verwijderen.  Huurt u een woning? Neemt u dan contact op met uw verhuurder,

Verwijderen asbest voor bedrijven

Bent u ondernemer of heeft u een boerenbedrijf en heeft u op uw perceel asbesthoudende materialen, dan mag u het asbest niet zelf verwijderen en moet u dit laten doen door gecertificeerde bedrijven. Het vervangen van een asbestdak vraagt  vaak om een goed (investerings)plan. Er zijn verschillende financiële en fiscale opties om dakvervanging mogelijk te

Mogelijk asbestdakenverbod

Om met name de gezondheidsrisico’s te verkleinen en uit te sluiten, werkt de regering aan een verbod op asbestdaken. Een eerste wetsvoorstel is in de eerste kamer verworpen, maar door het Ministerie wordt verder gewerkt aan een alternatief. Een verbod op asbest zal naar verwachting in enigerlei vorm opnieuw ter besluitvorming worden voorgelegd. Wordt het