Asbest

Mogelijk asbestdakenverbod

Om met name de gezondheidsrisico’s te verkleinen en uit te sluiten, werkt de regering aan een verbod op asbestdaken. Een eerste wetsvoorstel is in de eerste kamer verworpen, maar door het Ministerie wordt verder gewerkt aan een alternatief. Een verbod op asbest zal naar verwachting in enigerlei vorm opnieuw ter besluitvorming worden voorgelegd. Wordt het verbod wettelijk bepaald, dan moeten asbestdaken verwijderd worden. Het is een taak van onze gemeente om er op toe te zien dat tegen die tijd het verbod wordt nageleefd.

Op www.infomil.nl leest u alles over asbestdaken.