Asbest

Verwijderen asbest voor particulieren

Als pandeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan uw woning en dus ook voor het verwijderen van uw asbestdak. Aan het verwijderen van asbest zitten  regels vast – hier leest u hoe en wat u zelf wel en niet mag verwijderen.  Huurt u een woning? Neemt u dan contact op met uw verhuurder, woningcorporatie of –vereniging.

Sloopmelding indienen via www.omgevingsloket.nl
Voordat u zelf asbest uit uw huis of schuur mag verwijderen dient u eerst een sloopmelding te doen bij de gemeente.  U doet dat minimaal 5 werkdagen voordat u start met de werkzaamheden.  Op www.omgevingsloket.nl kunt u de melding doen. U kunt inloggen met uw DigiD inlogcode.

Wanneer mag u asbest zelf verwijderen?
Hieronder ziet u aan welke voorwaarden u moet voldoen om zelf asbest te mogen verwijderen.

 • U bent particulier
 • Maximaal 35m2 per kadastraal perceel
 • Uw afval is hechtgebonden, niet beschadigd en ligt los of:
  alleen geschroefde platen (bijvoorbeeld op een schuurtje)
  losse materialen (plantenbakken, vensterbanken)
  vloerzeil of –tegels die niet zijn verlijmd met de vloer

Dit afval mag niet bij het huishoudelijke of grof afval worden gezet. Uw asbestafval kunt u storten bij de milieustraat van uw gemeente. Let op! Naast bovengenoemde voorwaarden moet het afval in contact zijn geweest met de buitenlucht. Het kan zijn dat er bij het storten wordt gevraagd om een identiteitsbewijs, eventueel een gemeentelijke afvalpas of de acceptatie van de sloopmelding.  Zo kan worden gecontroleerd waar het asbest vandaan komt, dat u een sloopmelding heeft gedaan en dat deze is geaccepteerd, dit kan per afvalinzamelstation verschillen.

Filmpje hoe u zelf asbest veilig kunt verwijderen
Op de website van Mileu Centraal  kunt u de verschillende asbesttoepassingen vinden. Hier is ook een filmpje te zien over hoe u het asbest zelf  veilig kunt verwijderen.

Wanneer mag u asbest niet zelf verwijderen?

 • Meer dan 35m2 per kadastraal perceel
 • Gespijkerde materialen
 • Dakleien

Het zelf verwijderen van bovengenoemde toepassingen leveren risico’s op voor uw gezondheid en voor de omgeving en daarom mag u dat niet zelf verwijderen.

Asbest laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf
Gaat het om afval van meer dan 35 m2 of is de toepassing ernstig beschadigd/stuk of betreft het een gespijkerde asbesttoepassing? Vraag dan eerst advies aan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf bij u in de buurt. Kijk voor bedrijven in uw buurt op de website van Ascert.

Een asbestinventarisatiebedrijf zal een inventarisatierapport opstellen. Vervolgens moet een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf deze asbesttoepassingen in opdracht van u als eigenaar verwijderen, niet eerder nadat er een sloopmelding is gedaan.

Handige links
Hieronder vindt u een opsomming van handige links die u kunnen helpen bij het verwijderen van asbestdaken.

http://www.infomil.nl; informatie over het over het asbestdakenverbod
www.asbestwijzer.nl; meer informatie over asbest, waar het zit en hoe u het kunt herkennen.
www.milieucentraal.nl; de verschillende asbesttoepassingen vinden, met een filmpje over hoe u het zelf bovengenoemde toepassingen veilig kunt verwijderen.
www.ascert.nl; voor bedrijven in uw buurt die een inventarisatie of sanering kunnen verzorgen
www.omgevingsloket.nl;  voor het doen van een sloopmelding.

vor