Asbest

Waarom asbest verwijderen?

Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat asbest verwijderd wordt. Hieronder worden de belangrijkste redenen benoemd.

Gezondheid
Asbest hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar het kan wel. Zodra een asbestdak beschadigd raakt, komen er asbestvezels vrij. Het inademen van deze vezels kan slecht zijn voor uw gezondheid en die van uw omgeving. Niet alleen het natuurlijke verweringsproces tast een asbestdak aan: ook een hagelbui, storm of brand kan ervoor zorgen dat asbestvezels vrijkomen.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat blootstelling aan asbest onder andere longkanker, longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose) veroorzaakt. Elk jaar overlijden er veel mensen aan de gevolgen van asbest, daarom wordt er gewerkt aan een asbestverbod op daken.
De gezondheidsrisico’s verschillen per situatie. De volgende richtlijnen geven een indicatie:
• asbest is alleen gevaarlijk op het moment dat vezels vrijkomen en worden ingeademd. Het inslikken van asbestvezels is volgens de huidige inzichten ongevaarlijk;
• de risico’s nemen af naarmate het aantal ingeademde vezels (de blootstellingsduur en/of de concentratie) afneemt;
• asbestvezels die goed gebonden zijn aan dragermateriaal (zoals niet verweerd asbestcement), kunnen niet worden ingeademd zolang het dragermateriaal niet intensief wordt bewerkt, verwijderd of uit elkaar spat.

Verzekeringskosten
Naast de gezondheidsrisico’s kunt u ook voor onverwacht hoge kosten komen te staan. Raakt uw dak beschadigd, dan heeft u mogelijk een minder of onbruikbaar pand. U bent zelf verantwoordelijk voor het vervangen van uw dak, maar een dergelijke sanering mag alleen uitgevoerd worden door een  gespecialiseerd bedrijf die uw omgeving weer asbestveilig maakt. Dit is een kostbare aangelegenheid. Afhankelijk van uw situatie, vergoed uw verzekering dergelijke kosten minder of helemaal niet meer. Wilt u weten waar u exact voor verzekerd bent en hoe het staat met een eventuele uitkering? Neemt u dan contact op met uw verzekeraar.

Wacht in ieder geval niet te lang en loop geen onnodig (financieel) risico.

Stijgende saneringskosten
De groeiende aandacht voor asbest, de gezondheidsrisico’s, de onverzekerbaarheid en een eerder aangekondigd asbestdakenverbod heeft geleid tot een vergrote vraag naar saneerders die het asbest kunnen en mogen verwijderen. Deze druk kon moeilijk worden opgevangen, wat door marktwerking aanleiding was tot stijgende prijzen. Deze prijzen zullen naar verwachting de komende jaren eerder verder stijgen dan dalen.