Omgevingsdienst Rivierenland

Bekendmakingen en regelgeving

Hier vindt u de officiële bekendmakingen en regelgeving van ODR, zoals de algemene inkoopvoorwaarden, Verordening elektronische bekendmaking, (Afsluiten mogelijkheid elektronisch) indienen WOB-verzoeken.

Officiële bekendmakingen ODR

Hier vindt u de officiële bekendmakingen ODR

Regelgeving ODR

Hier vindt u een overzicht van de regelgeving ODR (regelingen, voorwaarden, en dergelijke). Hoe dient u een Wob-verzoek in? U heeft recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe….