Omgevingsdienst Rivierenland

Bekendmakingen en regelgeving

Hier vindt u de officiële bekendmakingen en regelgeving van ODR, zoals de algemene inkoopvoorwaarden, Verordening elektronische bekendmaking, (Afsluiten mogelijkheid elektronisch) indienen WOB-verzoeken.