Omgevingsdienst Rivierenland

Regelgeving ODR

Hier vindt u een overzicht van de regelgeving ODR (regelingen, voorwaarden, en dergelijke).

Hoe dient u een Wob-verzoek in?
U heeft recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit genomen is. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wilt u informatie van ODR inzien? Hier leest u hoe u een (Afsluiten mogelijkheid elektronisch) indienen Wob-verzoeken kunt indienen.

(On-)tevreden over een medewerker?
Bent u ontevreden over hoe u behandeld bent of te woord bent gestaan door een medewerker van ODR? Dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Uiteraard horen wij het ook graag als u een compliment heeft voor een van onze medewerkers!

In het Jaarverslag klachtafhandeling 2019 leest u, hoeveel klachten ODR in 2019 heeft gekregen over gedragingen van medewerkers en hoe daarmee is omgegaan.