Omgevingsdienst Rivierenland

Regelgeving ODR

Hier vindt u een overzicht van de regelgeving ODR (regelingen, voorwaarden, en dergelijke). Op de pagina waar u nu komt kunt klikken op regionale samenwerkingsorganen en dan bij de O zoeken. U ziet dan verschillende namen van Omgevingsdiensten staan en kunt klikken op Omgevingsdienst Rivierenland.

Hoe dient u een Wob-verzoek in?
U heeft recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit genomen is. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wilt u informatie van ODR inzien? Hier leest u hoe u een (Afsluiten mogelijkheid elektronisch) indienen Wob-verzoeken kunt indienen.