Bodem

Bodem

Om te zorgen dat we zorgvuldig met de bodem omgaan heeft de overheid regels opgesteld. Deze regels staan in de Wet bodembescherming. U kunt met deze wet te maken krijgen als u bijvoorbeeld een huis/bedrijfspand wilt bouwen of kopen, grond wilt afvoeren of als u een ondergrondse tank in uw tuin heeft. Wij zien toe op de naleving van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit.

Bodemonderzoek

Het doel van een bodemonderzoek is om vast te stellen of er een bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is. U laat een bodemonderzoek uitvoeren bij bijvoorbeeld de (ver)koop of bouw van een huis of bedrijfspand.

Ondergrondse tanks

Voor 1970 werd voor het verwarmen van woningen en bedrijfspanden veel gebruik gemaakt van huisbrandoliestook. Deze brandstof werd opgeslagen in ondergrondse tanks.

Hergebruik grond en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg heeft u soms grond over. Wat kunt of moet u hiermee doen?

Bodemverontreiniging

Een stuk grond kan vervuild zijn. Als u plannen heeft met deze grond kan het nodig zijn om de bodem te saneren.

Bodemkwaliteitskaart

De afgelopen jaren hebben de regiogemeenten veel bodemgegevens verzameld. Deze bodemgegevens zijn gedigitaliseerd en verwerkt tot een regionale bodemkwaliteitskaart. Dit is een kaart met zones met ieder een eigen bodemkwaliteit. In een aantal zones is de bodem….

Aanvragen bodeminformatie

In de kaartviewer Atlas Leefomgeving vindt u actuele informatie over bodemlocaties in uw gemeente. Ook kunt u hier de bodemkwaliteitskaart van uw gemeente bekijken.