Bodem

Bodemkwaliteitskaart

De afgelopen jaren hebben de regiogemeenten veel bodemgegevens verzameld. Deze bodemgegevens zijn gedigitaliseerd en verwerkt tot een regionale bodemkwaliteitskaart. Dit is een kaart met zones met ieder een eigen bodemkwaliteit. In een aantal zones is de bodem namelijk grootschalig diffuus verontreinigd onder andere ten gevolge van bodemgebruik in het verleden. Binnen een zone is de gemiddelde kwaliteit min of meer gelijk, terwijl er tussen zones duidelijke verschillen in kwaliteit zijn. Deze diffuse verontreinigingen beperken de mogelijkheden voor hergebruik. Hier biedt de Nota bodembeheer oplossingen voor.

Op basis van de bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer is een interactieve bodemkwaliteitskaart gemaakt.  Deze kaart kan worden ingezet voor het bepalen van de mogelijkheden van hergebruik voor vrijkomende grond of gekeurde grond.

Deze interactieve kaart kunt u hieronder raadplegen.

Interactieve bodemkwaliteitskaart