Omgevingsdienst Rivierenland

Bouwen en verbouwen

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen is het in sommige gevallen nodig dat u een vergunning aanvraagt. Naast het verlenen van een vergunning controleert ODR of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning. Hieronder vindt u daar meer informatie over.

Meld de start of eind van een (ver)bouw(ing)

Zodra u uw vergunning binnen heeft, kunt u starten met de bouw. Vergeet niet om hier een melding van te doen. Bij de vergunning zit een formulier om de start aan te kondigen. Dit vult….

Omgevingsvergunning bouw

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig. Meer informatie over (het aanvragen van) een vergunning vindt u hier.

Bouwtoezicht

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Omgevingsdienst Rivierenland is verantwoordelijk voor het bouwtoezicht in de gemeenten van Rivierenland. De toezichthouders controleren of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning…..