Omgevingsdienst Rivierenland

Bouwen en verbouwen

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen is het in sommige gevallen nodig dat u een vergunning aanvraagt. Naast het verlenen van een vergunning controleert ODR of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning. Hieronder vindt u daar meer informatie over.

Meld de start of eind van een (ver)bouw(ing)

Zodra u uw vergunning binnen heeft, kunt u starten met de bouw. Vergeet niet om hier een melding van te doen. Bij de vergunning zit een formulier om de start aan te kondigen. Dit vult….

Bouwlawaai

Tijdelijke bouwwerkzaamheden kunnen zorgen voor geluidshinder voor omwonenden. De geluidsnormen voor bouw- en sloop activiteiten staan vermeld in het Bouwbesluit. Voor bouw- en sloopactiviteiten buiten de dagperiode, moet een ontheffing worden aangevraagd. Voordat u begint….

Omgevingsvergunning bouw

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig. Meer informatie over (het aanvragen van) een vergunning vindt u hier.

Bouwtoezicht

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Omgevingsdienst Rivierenland is verantwoordelijk voor het bouwtoezicht in de gemeenten van Rivierenland. De toezichthouders controleren of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning…..