Bouwen en verbouwen

Bouwlawaai

Tijdelijke bouwwerkzaamheden kunnen zorgen voor geluidshinder voor omwonenden. De geluidsnormen voor bouw- en sloop activiteiten staan vermeld in het Bouwbesluit. Voor bouw- en sloopactiviteiten buiten de dagperiode, moet een ontheffing worden aangevraagd. Voordat u begint met eventuele bouwwerkzaamheden moet u een aanvraag indienen bij uw gemeente. Wij beoordelen de aanvraag op het aspect geluid en adviseren onze bouwvergunningverleners over bouwlawaai.