Omgevingsdienst Rivierenland

Meld de start of eind van een (ver)bouw(ing)

Zodra u uw vergunning binnen heeft, kunt u starten met de bouw. Vergeet niet om hier een melding van te doen. Bij de vergunning zit een formulier om de start aan te kondigen. Dit vult u in en stuurt u naar ons, zodat wij weten wanneer u aan het werk bent.

Als u klaar bent met het (ver)bouwen van uw pand, meldt u dit via het gereedmeldingsformulier dat bij uw vergunning zit.

Melden via e-mail
U kunt de start of de gereedmelding ook via e-mail aan ons doorgeven. Doe dit dan door een e-mail te sturen naar ingekomenpost@odrivierenland.nl en meld hierbij het zaaknummer. Dit nummer staat bovenaan de begeleidende brief bij uw vergunning.