Bouwen en verbouwen

Gevelreiniging

Het reinigen van gevels brengt in veel gevallen risico’s met zich mee voor het milieu en hinder voor de omgeving. Als voorbereiding op het reinigen van uw gevel moet u een aanvraag indienen bij het Omgevingsloket. Aan de hand van uw aanvraag stellen wij voorwaarden om de risico’s voor het milieu en de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken.