Duurzaam ondernemen

Vervoermanagement

Als uw bedrijf meer dan vijftig werknemers heeft, bent u verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van vervoermanagement. Voorbeelden hiervan zijn het voorzien in goede fietsenstallingen en een fietsvergoeding voor werknemers.

Aanvullende eisen
Bij vervoer van personen en goederen van en naar het bedrijf kunnen wij aanvullende eisen opleggen. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van grotere vrachtwagens of het bundelen van kleine vervoersstromen.

Meer weten?
Op InfoMil vindt u een overzicht van de wettelijke verplichtingen voor uw bedrijf en mogelijkheden om te besparen.