Omgevingsdienst Rivierenland

Klachten en complimenten

Er zijn meerdere onderwerpen waar u een klacht over in kunt dienen. Het kan zijn dat u een klacht heeft over iets wat er in uw buurt of leefomgeving gebeurt. Of dat u een compliment of klacht wilt indienen over de dienstverlening. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunt u op een van onderstaande links klikken voor meer informatie en om een formulier in te vullen.

Over (oppervlakte)water

Voor klachten over (oppervlakte)water kunt u terecht bij uw waterschap. Het verantwoordelijke waterschap in uw regio vindt u op de site van de waterschappen.

Over de dienstverlening

Het steeds verbeteren van onze dienstverlening is een belangrijk onderdeel van het werk van ODR. Wij horen het daarom graag als u een compliment wilt geven of als u een klacht in wilt dienen, zodat….

Over de leefomgeving

U kunt een klacht hebben over iets wat er in uw leefomgeving gebeurt. Hierbij valt te denken aan geluid-, geur- stof- stank overlast. U kunt dit rechtstreeks melden bij het provincieloket van de provincie Gelderland…..