Omgevingsdienst Rivierenland

Over de dienstverlening

Het steeds verbeteren van onze dienstverlening is een belangrijk onderdeel van het werk van ODR. Wij horen het daarom graag als u een compliment wilt geven of als u een klacht in wilt dienen, zodat wij hiervan kunnen leren. Op deze pagina vindt u het formulier waarmee u een compliment kan geven of een klacht kan indienen.

Formulier feedback dienstverlening ODR
Het formulier is in ontwikkeling, vanaf volgende week woensdag kunt u het formulier invullen. Wilt u nu al  een compliment of klacht indienen? Stuur dan een e-mail naar post@odrivierenland.nl o.v.v. feedback dienstverlening ODR.

Klachtenregeling dienstverlening ODR
Wilt u weten hoe wij omgaan met klachten over onze dienstverlening, dan kunt u dat nalezen in de klachtenregeling. De manier hoe dit moeten doen is ook vastgelegd in de wet en de klachtenregeling is daarop gebaseerd. De klachtenregeling vindt u hier.

Jaarverslag klachtenafhandeling 2019
In het jaarverslag klachtafhandeling 2019 leest u, hoeveel klachten ODR in 2019 heeft gekregen over gedragingen van medewerkers en hoe daarmee is omgegaan.