Omgevingsdienst Rivierenland

Over de leefomgeving

U kunt een klacht hebben over iets wat er in uw leefomgeving gebeurt. Hierbij valt te denken aan geluid-, geur- stof- stank overlast. U kunt dit rechtstreeks melden bij het provincieloket van de provincie Gelderland. Het provincieloket registreert de klachten centraal en zet deze door naar de juiste instantie: ODR of de gemeente.

Klik hier om direct naar het provincieloket Gelderland te gaan.

Contactgegevens provincieloket Gelderland:
E-mail: provincieloket@gelderland.nl
Telefoonnummer: (026) 359 99 99

Wat gebeurt er met uw klacht?
Uw klacht wordt geregistreerd bij het provincieloket en aan ons doorgegeven. Binnen enkele werkdagen ontvangt u van ons een terugkoppeling.