Milieuwetgeving voor bedrijven

Milieuwetgeving voor bedrijven

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn grotendeels vastgelegd in de Wet milieubeheer. Deze regels gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem en zijn er om het milieu te beschermen.

Activiteitenbesluit

U heeft als ondernemer te maken met milieuvoorschriften. Deze zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit onder de Wet milieubeheer.

Melding ongewoon voorval

Bedrijven moeten een ongewoon voorval (incident of afwijking van de reguliere bedrijfsvoering) melden bij het bevoegd gezag.

Melding ongewoon voorval

Heeft u binnen uw organisatie te maken met een brand, explosie, is de bodem verontreinigd of zijn er bijvoorbeeld schadelijke stoffen vrijgekomen? Dan bent u als bedrijf verplicht dit ongewone voorval, zoals dit heet, te….

Informatie over IPPC-inrichtingen

Op deze kaart vindt u alle gemeentelijke IPPC-inrichtingen in de regio. IPPC-inrichtingen zijn grote bedrijven met een bovengemiddelde milieubelasting. Naast adresgegevens vindt u hier informatie over de vergunningen van deze bedrijven.