Omgevingsdienst Rivierenland

Risicokaart externe veiligheid

Om burgers een goed beeld te geven van de risico’s die er zijn in de leefomgeving, is landelijk een risicokaart gemaakt, waarop precies te zien is welke risicovolle bedrijven er in de omgeving zijn en wat de invloedsfeer daarvan is. De EV-specialisten van de ODR houden deze risicokaart voor het Rivierenlandgebied actueel.