Toezicht en handhaving bij bedrijven

Sancties

Bij de ernst van de overtreding gaat het om (mogelijke) risico’s voor milieu, veiligheid en gezondheid. Wij kunnen uw bedrijf sancties opleggen als wij een overtreding constateren. Dit kan een dwangsom of een bestuursdwang zijn. Een buitengewone opsporingsambtenaar (BOA) van Omgevingsdienst Rivierenland kan een strafrechtelijke sanctie opleggen.

Dwangsom
Een dwangsom is een bedrag dat een bedrijf moet betalen voor iedere keer, dag of week dat een milieuregel wordt overtreden. De hoogte van de dwangsom hangt af van het economisch voordeel dat een bedrijf behaalt door de overtreding.

Bestuursdwang
Bij bestuursdwang maakt Omgevingsdienst Rivierenland een einde aan de overtreding door maatregelen te treffen of door het bedrijf te sluiten. Eventuele kosten worden op het bedrijf verhaald. Als Omgevingsdienst Rivierenland de omgevingsvergunning intrekt, moet het bedrijf stoppen met de vergunningplichtige activiteiten.

Proces-verbaal
Soms maakt de BOA in dienst van de omgevingsdienst proces-verbaal op bij de overtreding van een milieuvoorschrift. Een proces-verbaal wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Het Openbaar Ministerie bepaalt vervolgens of er een schikking wordt getroffen of dat de zaak voor de rechter komt.

Meerdere sancties bij een overtreding
Soms krijgt een bedrijf bij een overtreding meer dan één sanctie opgelegd. Een proces-verbaal kan namelijk in combinatie met een andere sanctie worden opgelegd. Het Openbaar Ministerie heeft hierin haar eigen bevoegdheid.

In kennis gesteld van sanctie
U wordt door ons schriftelijk op de hoogte gesteld als wij uw bedrijf een sanctie opleggen of van plan zijn dit te doen. In deze brief staat duidelijk vermeld waarom u deze krijgt en wat u moet doen om te voldoen aan de wetgeving. Als uw bedrijf een sanctie is opgelegd kunt u hiertegen bezwaar maken. In de ontvangen brief staat uitgelegd hoe u dit moet doen.