Vergunningen

Flitsvergunning- snel een vergunning ontvangen

Het aanvragen van een vergunning duurt vaak 6-8 weken. Maar voor gemeente Buren en Culemborg zijn we gestart met een pilot. Met de pilot kijken we of het mogelijk is om voor een dakkapel, gevelwijziging, erfafscheiding of gevelreclame een vergunning binnen 5 dagen te verlenen. We noemen dit een flitsvergunning. Bent u benieuwd of uw aanvraag hiervoor in aanmerking komt? Lees dan snel verder.

Voor welke bouwwerkzaamheden kan ik als flitsvergunning aanvragen?
– Dakkapellen
– Erfafscheidingen
– Reclame uitingen (ook reclamezuilen)
– Kozijnwijzigingen

Wat zijn de voorwaarden van een flitsvergunning?
– De aanvraag is volledig en alle gegevens zijn aanwezig;
– De bouwwerkzaamheden passen binnen de voorschriften van het bestemmingsplan;
– Uw plan wordt positief beoordeeld door de welstandscommissie;
– U dient de aanvraag digitaal in via het omgevingsloket (www.olo.nl) en bij projectomschrijving geeft u aan ‘flitsvergunning’;
– voor de bouwwerkzaamheden is geen omgevingsvergunning “handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten” nodig;
– uw plan ligt niet in een beschermd stads- of dorpsgezicht
Als de aanvraag niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet dan beoordelen we uw aanvraag volgens de reguliere procedure.

Welke gegevens heeft u ik nodig voor een flitsvergunning?
Gaat u een dakkapel plaatsen of /een  gevelwijziging aanbrengen dan heeft u het volgende nodig:
– Geveltekeningen (bestaand en nieuw)
– Doorsnedetekeningen (bestaand en nieuw)
– Plattegrondtekeningen (bestaand en nieuw)
– Gezichtsbepalende details
– Foto’s van het betreffende pand in relatie met de omgeving
– Situatietekening
– Isolatiewaarde(n)

Gaat u een erfafscheiding plaatsen? Dan heeft u onderstaande gegevens nodig:
– Situatietekening
– Aanzichten (inclusief maatvoering)
– Foto’s van de locatie van het te plaatsen
– bouwwerk in relatie met de omgeving

Brengt u gevelreclame aan? Zorg dan dat u onderstaande gegevens heeft:
– Geveltekeningen (bestaand en nieuw)
– Gezichtsbepalende details
– Maatvoering van de reclame
– Maatvoering ten opzichte van de gevel
– Foto’s van de locatie van het betreffende
– bouwwerk in relatie met de omgeving
– Situatietekening
– Aanvraagformulier reclame

Voorwaarden aanleveren tekeningen
Let erop dat alle aangeleverde tekeningen zijn op schaal en voorzien van maatvoering.

Flitsvergunning aanvragen
Voldoet u aan bovengenoemde voorwaarden, heeft u alle gegevens en woont u in Buren of Culemborg? Dan kunt u nu via www.olo.nl een flitsvergunning aanvragen. Vergeet niet om bij de projectomschrijving aan te geven dat het om een flitsvergunning gaat.

Vragen
Wij wensen u veel succes met uw aanvraag en mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze afdeling vergunningverlening via het algemene telefoonnummer  0344-579 314.