Water

Water

Water, we kunnen niet zonder. Daarom is het van groot belang dat grond- en speelwater van goede kwaliteit is. Omgevingsdienst Rivierenland adviseert hoe vervuilingen in het grondwater opgeruimd kunnen worden.

Lozen van (grond)water

Voor het lozen van water moet u toestemming vragen.

Grondwater onttrekken

Het verlagen, oftewel onttrekken, van grondwater moet aan bepaalde regelgeving voldoen.