Spring naar content
Vergunningen

Vergunningen

Gaat u bouwen, verbouwen of uw bedrijf uitbreiden? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding doen. De omgevingsvergunning bestaat uit alle vergunningen voor de fysieke leefomgeving. Door de vergunningcheck te doen, weet u of u deze moet aanvragen.

  • Heb ik een vergunning nodig?

    Doe de vergunningcheck op de website van het omgevingsloket.

  • Vergunning aanvragen

    Wilt u een vergunning aanvragen? Dat kan via het omgevingsloket.

  • Meldingen

    Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen maar moet u wel een melding doen. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van asbest, slopen en de start van de bouw. 

Flitsvergunning

Het aanvragen van een vergunning duurt vaak 6-8 weken. Maar voor de gemeenten Buren, Culemborg en Neder Betuwe duurt het in sommige gevallen maar 5 dagen.

Controles

Heeft u een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand, of het kappen van een boom? Een toezichthouder van de omgevingsdienst controleert dan of u de werkzaamheden uitvoert volgens de regels.

Vergunningvrij bouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat uw plannen onder ‘vergunningvrije bouwwerken’ vallen. Dan heeft u geen bouwvergunning nodig.

Veelgestelde vragen

Voor 2010 waren er aparte vergunningen, ontheffingen en meldingen voor de fysieke leefomgeving. Sinds 2010 zijn die samengevoegd in de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Toch spreken we in de praktijk nog vaak van bouwvergunning, milieuvergunning, horecavergunning of APV-vergunning (Algemene Plaatselijke Verordening). 

Dit hangt af van de vergunning die u aanvraagt en in welke gemeente u dit doet. Soms duurt het 6-8 weken, maar het kan ook 26 weken duren. De flyers hieronder geven weer hoe het proces van een aanvraag verloopt en hoe lang het kan duren.
Vraagt u een bouwvergunning aan dan leest u in de flyer voor bouwen hoe de procedure eruit ziet.
Vraagt u een milieuvergunning aan dan leest u in de flyer voor milieu hoe het proces verloopt en hoe lang het duurt.

In sommige gemeenten is het mogelijk een vergunning in een week te krijgen via de zogenoemde flitsvergunning. Wilt u weten of u daarvoor in aanmerking komt? U leest het op de pagina flitsvergunning.

U betaalt kosten voor het aanvragen van een vergunning. Deze kosten heten leges. U ontvangt hiervoor en rekening van de gemeente. Een overzicht van de kosten voor de diverse aanvragen (legesverordening) van 2021 vindt u in onderstaande links van de gemeenten waar de ODR mee samenwerkt.

Gemeente Buren                       Gemeente West Betuwe

Gemeente Culemborg                Gemeente West Maas en Waal

Gemeente Maasdriel                  Gemeente Zaltbommel

Gemeente Neder-Betuwe

Als u geen vergunning krijgt voor uw plannen, kunt u bezwaar maken. Meer informatie hierover vindt u bij de Rijksoverheid.

Voor sommige activiteiten heeft u geen vergunning nodig, maar moet u wel een melding bij ons doen. Bijvoorbeeld als u asbest wilt verwijderen. Via het Omgevingsloket Online kunt u controleren of u een melding moet doen.

U kunt vooraf dat u een vergunning krijgt een check laten doen om te weten te komen hoe groot de kans is dat u ook echt een vergunning krijgt. Dit kan via het zogenoemde vooroverleg. U kunt een vooroverleg aanvragen via het formulier. U betaalt voor een vooroverleg, maar deze kosten worden in mindering gebracht op het moment dat u een vergunning aanvraagt.

In een aanvraag of melding geeft u gedetailleerde informatie over de werkzaamheden en activiteiten die u wilt uitvoeren. Welke informatie en documenten u aan moet leveren is verschillend per aanvraag en melding. U kunt hierbij denken aan de maten van een huis, de kleuren van de stenen, persoonsgegevens van mensen die met gevaarlijke stoffen werken of de exacte coördinaten van de plek van een lozing etc.. In de uitkomst van de vergunningencheck staat bij de tab Bijlagen van de conceptaanvraag/melding welke bijlagen/ documenten u aan moet leveren.

Gerelateerd

Vooroverleg aanvragen

Soms wilt u voordat u een vergunning aan gaat vragen of uw idee gaat uitwerken weten hoe groot de kans is dat u de vergunning ook echt krijgt. Wij kunnen dan voor u een inschatting maken en al wat dingen voor u uitzoeken, zonder dat u echt een vergunning aanvraagt.

Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen.

Monumenten

Voor eigenaren van een monument of een pand in een beschermd stadsgezicht gelden vaak andere regels voor bouwen. Uw plan wordt dan extra getoetst door deskundigen, waaronder de monumentencommissie van uw gemeente.

Brandveiligheid

Een brand kan veel invloed hebben op uw bedrijf. Ongeveer de helft van de ondernemingen is twee jaar na een brand failliet. Daarom is het belangrijk om maatregelen te nemen om de brandveiligheid te vergroten.

Bomen kappen of rooien

Soms veroorzaakt een boom veel overlast. De wortels drukken bijvoorbeeld de stoep omhoog. Of door het afbreken van takken ontstaat er een onveilige situatie. U mag een boom niet zomaar rooien of kappen, ook niet als u de eigenaar bent.

Asbest verwijderen

Heeft u asbest gevonden in of om de woning? U mag dat in sommige gevallen zelf verwijderen als dit aan bepaalde eisen voldoet.