Vergunningen

Vergunningen

Gaat u bouwen, verbouwen of uw bedrijf uitbreiden? Dan is dat soms vergunningvrij of u heeft een vergunning nodig of moet u een melding doen. Hieronder vindt u informatie over wat er nodig is, hoe u dit aanpakt en waar u documenten of informatie opvraagt. Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft, dan doet u daarvoor een vergunningcheck via de website www.omgevingsloket.nl. Daar dient u ook uw vergunningaanvraag en melding in. Maar wij hebben hieronder al wat informatie voor u op een rij gezet. Heeft u vragen over asbest of een sloopmelding, dan vindt u hier meer informatie. 

  • Vergunning nodig of vergunningvrij ?

    Gaat u bouwen of verbouwen? Dan wilt u natuurlijk graag weten of u een vergunning nodig heeft of niet. U kunt de vergunningcheck doen via www.omgevingsloket.nl. Maar wij hebben al vast wat meer informatie voor u op een rijtje gezet.

  • Vergunning aanvragen

    Wilt u een vergunning aanvragen? Dat kan via het omgevingsloket.

  • Omgevingswet en Wkb

    Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Hierdoor verandert de vergunningverlening. Wilt u weten wat er verandert of wat u moet doen als u rond deze periode een vergunning wilt aanvragen?  

Flitsvergunning

Het aanvragen van een vergunning duurt vaak 6-8 weken. Maar voor de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel duurt het in sommige gevallen maar 5 dagen.

Controles

Heeft u een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand, of het kappen van een boom? Een toezichthouder van de omgevingsdienst controleert dan of u de werkzaamheden uitvoert volgens de regels.

Veelgestelde vragen

Voor 2010 waren er aparte vergunningen, ontheffingen en meldingen voor de fysieke leefomgeving. Sinds 2010 zijn die samengevoegd in de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Toch spreken we in de praktijk nog vaak van bouwvergunning, milieuvergunning, horecavergunning of APV-vergunning (Algemene Plaatselijke Verordening). 

Dit hangt af van de vergunning die u aanvraagt en in welke gemeente u dit doet. Soms duurt het 6-8 weken, maar het kan ook 26 weken duren. De flyers hieronder geven weer hoe het proces van een aanvraag verloopt en hoe lang het kan duren.
Vraagt u een bouwvergunning aan dan leest u in de flyer voor bouwen hoe de procedure eruit ziet.
Vraagt u een milieuvergunning aan dan leest u in de flyer voor milieu hoe het proces verloopt en hoe lang het duurt.

In sommige gemeenten is het mogelijk een vergunning in een week te krijgen via de zogenoemde flitsvergunning. Wilt u weten of u daarvoor in aanmerking komt? U leest het op de pagina flitsvergunning.

U betaalt kosten voor het aanvragen van een vergunning. Deze kosten heten leges. U ontvangt hiervoor en rekening van de gemeente. U vindt hier meer informatie over leges en de legesverordeningen van de gemeenten waarmee wij samenwerken.

Als u geen vergunning krijgt voor uw plannen, kunt u bezwaar maken. Meer informatie hierover vindt u bij de Rijksoverheid.

Voor sommige activiteiten heeft u geen vergunning nodig, maar moet u wel een melding bij ons doen. Bijvoorbeeld als u asbest wilt verwijderen. Via het Omgevingsloket Online kunt u controleren of u een melding moet doen.

U kunt vooraf dat u een vergunning krijgt een check laten doen om te weten te komen hoe groot de kans is dat u ook echt een vergunning krijgt. Dit kan via het zogenoemde vooroverleg. U kunt een vooroverleg aanvragen via het formulier. U betaalt voor een vooroverleg, maar deze kosten worden in mindering gebracht op het moment dat u een vergunning aanvraagt.

In een aanvraag of melding geeft u gedetailleerde informatie over de werkzaamheden en activiteiten die u wilt uitvoeren. Welke informatie en documenten u aan moet leveren is verschillend per aanvraag en melding. U kunt hierbij denken aan de maten van een huis, de kleuren van de stenen, persoonsgegevens van mensen die met gevaarlijke stoffen werken of de exacte coördinaten van de plek van een lozing etc.. In de uitkomst van de vergunningencheck staat bij de tab Bijlagen van de conceptaanvraag/melding welke bijlagen/ documenten u aan moet leveren.

Gerelateerd

Vooroverleg aanvragen

Soms wilt u voordat u een vergunning aan gaat vragen of uw idee gaat uitwerken weten hoe groot de kans is dat u de vergunning ook echt krijgt. Wij kunnen dan voor u een inschatting maken en al wat dingen voor u uitzoeken, zonder dat u echt een vergunning aanvraagt.

Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen.

Monumenten

Voor eigenaren van een monument of een pand in een beschermd stadsgezicht gelden vaak andere regels voor bouwen. Uw plan wordt dan extra getoetst door deskundigen, waaronder de monumentencommissie van uw gemeente.

Brandveiligheid

Een brand kan veel invloed hebben op uw bedrijf. Ongeveer de helft van de ondernemingen is twee jaar na een brand failliet. Daarom is het belangrijk om maatregelen te nemen om de brandveiligheid te vergroten.

Bomen kappen of rooien

Soms veroorzaakt een boom veel overlast. De wortels drukken bijvoorbeeld de stoep omhoog. Of door het afbreken van takken ontstaat er een onveilige situatie. U mag een boom niet zomaar rooien of kappen, ook niet als u de eigenaar bent.

Asbest verwijderen

Heeft u asbest gevonden in of om de woning? U mag dat in sommige gevallen zelf verwijderen als dit aan bepaalde eisen voldoet.