Spring naar content

Vacature Toezichthouder Indirecte lozingen & Bedrijven

Kijk jij met een kritische blik naar installaties en processen? En treed jij waar nodig handhavend op? Kan je de samenwerking in toezicht en handhaving van indirecte lozingen effectueren tussen het Waterschap en de Gelderse Omgevingsdiensten?

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierenland de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH).
Zo’n 240 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor acht regiogemeenten en de provincie Gelderland. Samen dragen ze bij aan een duurzaam en veilig Rivierenland. Binnen de afdeling Toezicht van de ODR  zijn er 3 teams namelijk, Ketentoezicht, Bouwtoezicht en Milieutoezicht.

Binnen het team Milieutoezicht is er momenteel behoefte aan een

Toezichthouder
Indirecte lozingen & Bedrijven

(28-36 uur per week)

Als toezichthouder Indirecte lozingen & Bedrijven voer je zelfstandig integrale milieucontroles uit en controleer je of risicovolle bedrijven voldoen aan de milieuwet- en regelgeving. Daarnaast voer je themacontroles uit voor de activiteit Indirecte lozingen.

Je vervult een voortrekkersrol bij toezicht- en handhavingsprojecten met het thema Indirecte lozingen en begrijpt de behoeften van de klant. Met betrekking tot deze projecten ben je allereerst verantwoordelijk en verzorg je de voorbereiding van projecten en begeleid je de uitvoering.
Je werkt samen met je collega’s aan een goed eindresultaat.

In de uitvoering van toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving werk je nauw samen met andere disciplines. Je signaleert vakinhoudelijke ontwikkelingen en levert input voor operationele beleidsuitgangspunten en processen. Je kunt goed samenwerken en vervult een coachende rol naar minder ervaren medewerkers.

Wat je gaat doen

 • Je gaat activiteitencontroles uitvoeren bij bedrijven;
 • Je gaat themacontroles indirecte lozingen uitvoeren bij bedrijven;
 • Je gaat adviseren over monsterneming strategieën (incl. bepalen parameters) en bemonsteringsopstellingen bij afvalwaterlozingen op riolering;
 • Je behandelt klachten & meldingen;
 • Je maakt afspraken over indirecte lozingen bij de advisering en signalering van de vergunningaanvragen en meldingen over mogelijkheden beperking afvalwaterstromen en/of beperking van de verontreinigings- of vervuilingsgraad van het te lozen afvalwater;
 • Je maakt op basis van het risicoprioriteringsmodel voor indirecte lozingen een gezamenlijke risicoanalyse met het Waterschap en de Gelderse omgevingsdiensten met het oog op de prioritering van het toezicht;
 • Je stemt jaarlijks met het Waterschap en de Gelderse Omgevingsdiensten het Uitvoeringsprogramma van toezicht en handhaving af;
 • Je verkent de mogelijkheden met het Waterschap en de Gelderse Omgevingsdiensten voor gezamenlijke bedrijfscontroles;
 • Je werkt met het Waterschap samen aan een doelmatige en effectieve aanpak bij incidenten en calamiteiten ten aanzien van de indirecte lozingen die een goede werking van de riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie kunnen verstoren;
 • Je beoordeelt samen met de juridische handhavers de relevantie en haalbaarheid van handhavingsbesluiten;
 • Je denkt mee en vervult de rol aan projecten waarin aan innovatie of procesverbetering wordt gewerkt;
 • Je maakt met het Waterschap en de Gelderse Omgevingsdiensten werkafspraken in de vorm van plannen van aanpak;
 • Je werk samen met het Waterschap en de Gelderse Omgevingsdiensten om het belang van het goed reguleren van indirecte lozingen bij gemeenten, provincie en andere betrokkenen onder de aandacht te brengen;
 • Je sanctioneert illegale situaties volgens de landelijke handhavingsstrategie (LHS);
 • De ODR heeft een 24/7 milieu–incidentendienst. Indien er ruimte beschikbaar komt kunnen we je vragen een aantal weken per jaar een incidentendienst te draaien. Tijdens de incidentendienst maak je gebruik van onze dienstauto.

Wat je bent en in huis hebt

Je hebt…

 • Hbo- werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
 • Kennis van de relevante wet- en regelgeving, zoals de Waterwet, Algemene wet bestuursrecht, Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit;
 • Aanvullende opleidingen zoals Chemie, Afvalwatertechnologie, Industriële bedrijfsprocessen, Zuiveringsproces RWZI (TAZ), Monsterneming strategieën en Bemonsteringsopstellingen zijn een pré;
 • Kennis en affiniteit van processen bij bedrijven;
 • Uitstekende kennis van Nederlandse grammatica;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Rijbewijs B.

Je bent…

 • Klantgericht en flexibel;
 • Resultaatgerichte en gedreven;
 • Besluitvaardig en daadkrachtig;
 • Initiatiefrijk en samenwerkingsgericht;
 • In staat om risico’s, afwijkingen en overtredingen te signaleren
 • Bereid om te voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.2, hiervoor maken we samen een plan.

Wat we je bieden

 • Een dynamische en inspirerende baan;
 • Een plek in een leuk en divers team met enthousiaste, positief kritische en zelfstandige professionals, waarin flexibiliteit, toewijding, humor en teamwork belangrijk zijn;
 • Veel afwisseling in werkvelden en contacten;
 • Flexibiliteit in werktijden en werklocaties;
 • Een prima arbeidsvoorwaardenpakket en goede ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Je krijgt een vrij besteedbaar Individueel Keuzebudget (IKB) voor doelen die passen bij je levensfase en persoonlijke wensen. Het IKB bedraagt 17,05% van je brutosalaris en bouw je maandelijks op.
 • Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring (schaal 9 tot 10 van de cao SGO).

Heb je vragen?

Heb je vragen over de functie?

Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij ,Mark van Osch, coördinator Toezicht Milieu.

Je kunt hem bereiken via telefoonnummer 06 – 46 84 97 21 of via zijn e-mailadres m.vanosch@odrivierenland.nl

Heb je vragen over de procedure?

Voor vragen over de procedure mail dan naar de afdeling P&O: HRM@odrivierenland.nl 

Wil je reageren?

Maak je enthousiasme kenbaar door te reageren via www.werkeningelderland.nl
De sluitingsdatum van de vacature is tot 3 februari 2022. 

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren?

Klik op onderstaande button en stuur ons je motivatiebrief en cv vóór 3 februari 2022.