Vooroverleg aanvragen

Soms wilt u voordat u een vergunning aanvraagt of uw idee gaat uitwerken weten hoe groot de kans is dat u de vergunning ook echt krijgt. Omgevingsdienst Rivierenland kan dan voor u een inschatting maken en al wat dingen voor u uitzoeken, zonder dat u echt een vergunning aanvraagt. Dit heet een vooroverleg. U betaalt kosten voor het vooroverleg, maar als u daarna besluit om een vergunning aan te vragen worden de kosten hiermee verrekend.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag vooroverleg?

Zodra wij het formulier hebben ontvangen toetsen wij de aanvraag aan de wetten en regels. Soms wordt de aanvraag ook voorgelegd aan onze adviseurs. U ontvangt per brief de uitslag van de aanvraag. Mondeling verstrekken wij hier geen informatie over. U kunt geen bezwaar maken tegen de informatie die in de brief staat. Als in de brief staat dat u waarschijnlijk een vergunning krijgt kunt u die aanvragen via het omgevingsloket.

Welke stukken moet ik meesturen?

Om uw vraag goed in behandeling te kunnen nemen vragen wij u een aantal dingen toe te sturen of mee te sturen.

 1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier vooroverleg;
 2. Een uitgebreide omschrijving wat u wilt gaan doen en/of een omschrijving waarvoor u het gebouw wilt gaan gebruiken en als het voor een bedrijf is een uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten die worden uitgevoerd, door hoeveel mensen, in welk gedeelte van het gebouw, perceel;
 3. De invloed die uw aanvraag heeft op de omgeving;
 4. Een situatietekening van de bestaande en een situatietekening van de nieuwe situatie met alle op het perceel aanwezige bebouwing en de bebouwing op de aangrenzende percelen waarbij de oppervlakten en inhoudsberekening van de bebouwing op uw perceel is weergegeven. De schaal is 1:500 of 1:1000 en voorzien van duidelijke maatvoering. Het tekenen van de bebouwing die binnen 25 meter uit uw erfgrens staat is voldoende;
 5. Foto’s van de bestaande bebouwing en de directe omgeving;
 6. Tekening van de bestaande gevels, bestaande plattegronden en bestaande doorsneden, bij verbouw of aanbouw. De schaal is schaal 1: 100 en voorzien van maatvoering;
 7. Tekening van de nieuwe gevels, nieuwe plattegronden, nieuwe doorsneden. De schaal is schaal 1: 100 en voorzien van maatvoering en details, waarvan de schaal 1:5 is;
 8. Overzicht van de toe te passen kleuren en materialen van de verschillende bouwdelen (gevels, stenen, voegwerk, kozijnen, ramen en deuren, daken, goten en boeiboord) en eventuele monsters van de toe te passen materialen.

Veelgestelde vragen

Tekeningen en toelichting mogen door de aanvrager zelf gemaakt worden. De tekeningen dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor bouwkundig tekenwerk. Hierbij is het in ieder geval noodzakelijk dat;
1. gevels, plattegronden en doorsneden in dezelfde schaal getekend zijn (bij voorkeur 1:100),
2. op de plattegrond het gebruik van de ruimtes aangegeven is;
3. duidelijk aangegeven is wat gewijzigd wordt;
4. de tekening van de huidige toestand overeenkomt met de werkelijke situatie;
Bij ingrijpende wijzigingen van de fysieke leefomgeving is het raadzaam de plannen door een deskundige te laten uitwerken.

De kosten verschillen per gemeente. Dit worden leges genoemd. In de legesverordening van de gemeente staat wat de kosten zijn voor deze aanvraag.

Vooroverleg aanvragen

Wilt u vooraf weten hoeveel kans van slagen uw vergunningsaanvraag heeft en hoe groot de kans is dat u een vergunning krijgt? Vraag dan via dit formulier een inschatting – vooroverleg aan.

 • Geef hier de gemeente, sectie en het nummer aan.
 • De aanvrager ontvangt de eindbrief en de rekening van dit vooroverleg.
 • De gemachtigde ontvangt de correspondentie van over het vooroverleg.
 • Max. bestandsgrootte: 64 MB.
 • Max. bestandsgrootte: 64 MB.
 • Max. bestandsgrootte: 64 MB.