Afvalpreventie, waterbesparing, vervoermanagement

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. Helemaal vrijblijvend is dat niet, want vaak krijgt u te maken met regels en wetgeving. In de Wet milieubeheer staan regels voor bijvoorbeeld energiebesparing, waterbesparing, vervoermanagement en afvalpreventie. De omgevingsdienst controleert de naleving van deze wet.

Afvalpreventie

Als u minder afval produceert, is de milieubelasting lager en heeft u minder kosten voor de afvalverwerking. Produceert uw bedrijf meer dan 25 ton bedrijfsafval of 2,5 ton gevaarlijk afval per jaar? Dan bent u verplicht om, waar mogelijk, milieumaatregelen te nemen om het afval te reduceren.

Onderzoek naar mogelijkheden van afvalpreventie

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het ontstaan van afval binnen uw bedrijf te verminderen, kunt u een preventieonderzoek laten uitvoeren. De processen en activiteiten van uw bedrijf worden tijdens dit onderzoek doorgelicht. Daarna wordt er een preventieplan opgesteld, waarin de maatregelen staan die u kunt nemen om uw afvalproductie te verminderen. Voor de uitvoering van een preventieonderzoek kunt u zelf een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.

Meer informatie en wetgeving

Kenniscentrum Circulaire Economie: Afvalpreventie- en scheiding bij bedrijven

InfoMil: Afvalbeheer in het Activiteitenbesluit

Waterbesparing

We zijn zuinig op ons water. Zeker in de steeds vaker voorkomende droge periodes. Verbruikt uw bedrijf meer dan 5.000 m3 water per jaar? Dan bent u verplicht om, waar mogelijk, milieumaatregelen te nemen die het waterverbruik verminderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de maatregel bij hotels om gasten te laten beslissen over het wel of niet verschonen van handdoeken.

Lees meer over water, afvalwater en grondwater [interne link]

Meer informatie en wetgeving

InfoMil: Handboek Wet- en regelgeving Waterbeheer

Vervoermanagement

Vervoermanagement is het op een efficiënte wijze organiseren van het verkeer en vervoer van bedrijven en instellingen. Het doel hiervan is het zo veel mogelijk verkleinen van de milieugevolgen die ontstaan door verkeer. Het gaat dan om al het zakelijke verkeer van werknemers, bezoekers, zakelijke klanten en goederen.

Verplichte maatregelen en eisen

Als uw bedrijf meer dan vijftig werknemers heeft, bent u verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van vervoermanagement. Voorbeelden hiervan zijn het voorzien in goede fietsenstallingen en een fietsvergoeding voor uw werknemers.

Bij vervoer van personen en goederen van en naar het bedrijf kunnen er aanvullende eisen opgelegd worden. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van grotere vrachtwagens of het bundelen van kleine vervoersstromen.

Meer informatie en wetgeving

InfoMil: Vervoermanagement

Gerelateerd

Energiebesparende maatregelen

Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan uw organisatie veel voordeel opleveren. Maar dit is niet geheel vrijblijvend. Waar moet u rekening mee houden?

Energie-audit EED

De Energie-audit EED is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).