Controles

Controles

Om onze leefomgeving veilig en duurzaam te houden, zijn er regels waaraan inwoners en ondernemers zich moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan regels voor het (ver)bouwen van een huis of bedrijfspand, het runnen van een veehouderij of het lozen van afvalstoffen. Toezichthouders en handhavers van Omgevingsdienst Rivierenland informeren over de regels en controleren of deze worden nageleefd. Als er regels worden overtreden, kan de omgevingsdienst juridische maatregelen treffen en bijvoorbeeld een boete geven.

 • Controles

  Tijdens een controle wordt gekeken of u zich aan de wetten en regels houdt. Wilt u weten hoe u zich hierop voor kan bereiden en meer informatie over controles?

 • Overtredingen

  Als u zich niet aan de wetten en regels houdt bent u in overtreding. Om te zorgen dat u zich wel aan de regels houdt kunnen wij maatregelen treffen. Welke en hoe?

 • Overlast melden

  Ziet u iets in uw omgeving iets wat de veiligheid in gevaar kan brengen of ervaart u overlast? Meld dit.

Veelgestelde vragen

U kan met een van onze toezichthouders te maken krijgen als:

 • u een omgevingsvergunning heeft;
 • u kamers verhuurt;
 • iemand een klacht heeft ingediend en u hier de veroorzaker van bent;
 • u asbest gaat verwijderen;
 • u zich niet aan de milieu- en bouwregels houdt (illegaal handelt).

Als u een bericht heeft ontvangen over een geplande controle, staat in dat bericht wat u kunt doen ter voorbereiding. Het is altijd goed om ervoor te zorgen dat u documenten zoals productcertificaten, vergunningen etc. op een vaste plek klaar heeft liggen. Zo zijn deze makkelijk in te zien als u een onaangekondigd bezoek krijgt.

In de brief vindt u een beschrijving van wat u kunt doen. Dit verschilt per situatie. Als u het niet eens bent met de genomen beslissing of de maatregelen, dan kunt u een ‘bezwaar of beroep’ indienen.

Gerelateerde artikelen

Milieuverplichting voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een melding moet doen of informatie moet aanleveren. 

Brandveiligheid bedrijven

Brand kan veel invloed hebben op uw bedrijf. Daarom is het belangrijk om maatregelen te nemen om de brandveiligheid te…