Overtredingen

Als bij een controle door onze collega’s duidelijk wordt dat u zich niet aan de regels houdt, spreken wij u hierop aan en vragen we u om de overtreding ongedaan te maken. Doet u dit niet, dan kunnen er andere maatregelen worden getroffen. Dit noemen wij ‘handhavend optreden’. Welke maatregelen dat zijn, is afhankelijk van de situatie en het soort overtreding.

Welke maatregelen kunnen er genomen worden?

Als er regels overtreden worden, kunnen wij handhavend optreden. Er zijn diverse soorten maatregelen die genomen kunnen worden, zoals:

  • het verzoek om de overtreding ongedaan te maken;
  • een geldboete;
  • een tijdelijke stillegging of het sluiten van een bedrijf en/of pand;
  • een proces verbaal.

Verzoek om de overtreding ongedaan te maken

Als de overtreding een beperkt risico voor het milieu of de veiligheid oplevert, dan ontvangt u een brief waarin staat wanneer u de overtreding moet stoppen. Na de genoemde termijn wordt er weer gecontroleerd. Is de overtreding opgelost, dan ontvangt u hier een bericht over en ronden we de zaak af.

Is de overtreding niet op tijd gestopt of is er een groot risico op milieuschade? Dan krijgt u een brief met daarin aangegeven welke maatregelen wij willen (laten) nemen om de overtreding te stoppen. Dit is een ‘voornemen besluit last onder dwangsom’.

Geldbedrag

Blijft u zich niet aan de regels houden? Dan kan het zijn dat u, zolang de overtreding duurt, een geldboete moet betalen. Dit noemen wij een ‘last onder dwangsom’. Hoe langer de overtreding duurt, hoe hoger het geldbedrag wordt en hoe langer u dit bedrag moet betalen. Het kan ook zijn dat u een dwangsom in een keer moet betalen. U ontvangt hierover een brief.

(Tijdelijke) stillegging van het werk of het sluiten van een bedrijf en/of pand

Soms loopt het milieu direct schade op door een overtreding of ontstaan er door illegale bouw- en sloopwerkzaamheden onomkeerbare gevolgen. In dat geval kan de toezichthouder ervoor kiezen om de werkzaamheden, bouw of sloop stil te leggen of uw bedrijf meteen te laten sluiten. Dit heet ‘bestuursdwang’. U ontvangt vervolgens een brief over de (verplichte) vervolgstappen.

Proces verbaal

Soms maakt de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in dienst van de omgevingsdienst een proces-verbaal op bij de overtreding van een milieuvoorschrift. Het proces-verbaal wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Het Openbaar Ministerie bepaalt of de situatie opgelost kan worden door andere afspraken te maken, of dat de zaak voor de rechter komt.

In de brief of e-mail vindt u een beschrijving van wat u kunt doen. Dit verschilt per situatie. Als u het niet eens bent met de genomen beslissing of de maatregelen, dan kunt u een ‘bezwaar of beroep’ indienen.

Gerelateerd

Melden overlast of milieuklacht

U kunt overlast ervaren als er iets in uw leefomgeving gebeurt. U kunt overlast rechtstreeks melden bij het provincieloket van de provincie Gelderland.

Controles door ODR

Heeft u een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of het kappen van een boom? Heeft u een (milieu) vergunning voor het bouwen of verbouwen van uw bedrijf? Of heeft u een melding gedaan voor het verwijderen van asbest? Onze toezichthouders controleren dan of u de werkzaamheden uitvoert volgens de regels. Ook als de werkzaamheden al een langere tijd klaar zijn, kan een toezichthouder langskomen. Die controleert dan of u en eventueel uw medewerkers zich blijven houden aan de regels die in de vergunning staan.