Bodem

Bodeminformatie en onderzoek

In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige materialen (bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en puingranulaat). Omgevingsdienst Rivierenland ziet toe op de uitvoering en naleving van de regels over bodem en grond. Waar moet u als inwoner of bedrijf rekening mee houden als u gaat (ver)bouwen of grond gaat verplaatsen? 

 • Inzien en aanvragen bodeminformatie

  Heeft u bodeminfomatie nodig? Met onze Bodeminformatieviewer kunt u zelf de beschikbare bodeminformatie inzien.

 • Bodemsanering melden

  Bent u van plan (graaf)werkzaamheden binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging uit te voeren? Dan moet u dit melden bij provincie Gelderland of bij Omgevingsdienst Rivierenland.

 • Bodemonderzoek

  Soms vraagt de gemeente om een bodemonderzoek uit te laten voeren. Wanneer en hoe u dat doet leest u hier.

 • Hergebruik grond

  Wilt u grond hergebruiken? Vaak gelden hier regels voor en moet u dit melden.

 • PFAS

  PFAS staat voor Poly- en perfluoralkylstoffen. Hoge concentraties van deze stof hebben een negatief effect op het milieu en mogelijk op de gezondheid. Bij het toepassen van grond is het belangrijk om hier rekening mee te houden.

 • Bodemkwaliteitskaart

  Om er in Rivierenland voor te zorgen dat grondtransport makkelijker en goedkoper is, is er speciaal beleid gemaakt en vertaald in een kaart. Op basis van de kaart kan bijvoorbeeld bekeken worden of grond van uw locatie op een andere locatie gebracht kan worden.

Veelgestelde vragen

Elke gemeente berekent kosten voor het aanvragen van bodeminformatie. Dit worden leges genoemd. Hieronder ziet u de kosten per gemeente per kwartier.

GemeenteLegeskosten
Buren€ 29,00 per kwartier
Culemborg€ 20,35 per kwartier
Maasdriel€ 28,10 per kwartier
Neder-Betuwe€ 9,70 per kwartier
Tiel€ 21,20 per kwartier
West Betuwe€ 18,10 per kwartier
West Maas en Waal€ 24,00 per kwartier
Zaltbommel€ 20,00 per kwartier

De gemeente vraagt bij een omgevingsvergunning voor bouwen meestal om een verkennend bodemonderzoek om te beoordelen of er sprake is van verontreinigde grond. Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, zoals voor woningbouw. Ook bij de start van een bedrijf kan er om een verkennend bodemonderzoek gevraagd worden, denk bijvoorbeeld een garagebedrijf dat olie opslaat. Wij beoordelen bodemonderzoeken en geven advies aan de gemeente.

Op de website Bodem+ vindt u een lijst met erkende bodemintermediairs.

U kunt bodeminformatie opvragen om te kijken welke informatie er al bekend is. Mocht er nog geen (actuele) informatie beschikbaar zijn over de grond van uw perceel dan kunt u een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Handig om te weten

 • Grondwater

  We zijn zuinig op ons water. Het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Daarom gelden er…

 • Taxatie

  Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van onroerend goed. Zijn er aanwijzingen dat de bodem van een perceel verontreinigd is? Dan is de verkoper verplicht dit te melden aan mogelijke koper.