Bodem

Bodeminformatie en onderzoek

In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige materialen (bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en puingranulaat). Wij zien toe op de uitvoering en naleving van de regels over bodem en grond. Waar moet u als inwoner of bedrijf rekening mee houden als u gaat (ver)bouwen of grond gaat verplaatsen? 

 • Bodeminformatie

  Gaat u een woning of bedrijfspand (ver) bouwen? Dan kunt u opzoeken of er bodeminformatie bekend is over uw locatie.

 • Bodemsanering

  Bent u van plan (graaf)werkzaamheden uit te voeren bij grond die verontreinigd is? Dan moet u dit melden bij provincie Gelderland of bij Omgevingsdienst Rivierenland.

 • Bodemonderzoek

  Soms moet u een bodemonderzoek uit laten voeren. Wanneer en hoe u dat doet, leest u hier.

 • Hergebruik of verplaatsen van grond

  Na een verbouwing of tuinaanleg heeft u soms grond over of komt u grond tekort. Binnen uw eigen perceel mag u schone grond vrij hergebruiken. Maar grond mag u niet zomaar verplaatsen van andere percelen naar uw perceel of andersom.

 • Gevaarlijke stoffen in de bodem

  Er kunnen gevaarlijke stoffen in de bodem zitten, zoals PFAS en asbest. Dit kan gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid. Bij het toepassen van grond is het belangrijk om hier rekening mee te houden.

 • Bodem en de Omgevingswet

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dit heeft ook gevolgen voor de regels op het gebied van bodem en grond. Van de meeste veranderingen merkt u niet veel. Wel moet u voortaan uw melding via het Omgevingsloket.

Veelgestelde vragen

De gemeente vraagt bij een omgevingsvergunning voor bouwen meestal om een verkennend bodemonderzoek om te beoordelen of er sprake is van verontreinigde grond. Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, zoals voor woningbouw. Ook bij de start van een bedrijf kan er om een verkennend bodemonderzoek gevraagd worden, denk bijvoorbeeld een garagebedrijf dat olie opslaat. Wij beoordelen bodemonderzoeken en geven advies aan de gemeente.

Op de website Bodem+ vindt u een lijst met erkende bodemintermediairs.

U kunt bodeminformatie opvragen om te kijken welke informatie er al bekend is. Mocht er nog geen (actuele) informatie beschikbaar zijn over de grond van uw perceel dan kunt u een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Handig om te weten

 • Grondwater

  We zijn zuinig op ons water. Het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Daarom gelden er…

 • Taxatie

  Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van onroerend goed. Zijn er aanwijzingen dat de bodem van een perceel verontreinigd is? Dan is de verkoper verplicht dit te melden aan mogelijke koper.