Bodem

Bodeminformatie en onderzoek

In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige materialen (bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en puingranulaat). Wij zien toe op de uitvoering en naleving van de regels over bodem en grond. Waar moet u als inwoner of bedrijf rekening mee houden als u gaat (ver)bouwen of grond gaat verplaatsen? 

  • Is een bodemonderzoek noodzakelijk?

  • Hergebruik of verplaatsen van grond

  • Bodemsanering en werken in verontreinigde bodem

  • Melden van uw activiteiten in of op de bodem

Handig om te weten

  • Grondwater

    We zijn zuinig op ons water. Het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Daarom gelden er…

  • Taxatie

    Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van onroerend goed. Zijn er aanwijzingen dat de bodem van een perceel verontreinigd is? Dan is de verkoper verplicht dit te melden aan mogelijke koper.

Veelgestelde vragen

De gemeente vraagt bij een omgevingsvergunning voor bouwen meestal om een verkennend bodemonderzoek om te beoordelen of er sprake is van verontreinigde grond. Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, zoals voor woningbouw. Ook bij de start van een bedrijf kan er om een verkennend bodemonderzoek gevraagd worden, denk bijvoorbeeld een garagebedrijf dat olie opslaat. Wij beoordelen bodemonderzoeken en geven advies aan de gemeente.

Op de website Bodem+ vindt u een lijst met erkende bodemintermediairs.

U kunt bodeminformatie opvragen om te kijken welke informatie er al bekend is. Mocht er nog geen (actuele) informatie beschikbaar zijn over de grond van uw perceel dan kunt u een bodemonderzoek laten uitvoeren.