Archeologie en Monumenten

Archeologie en monumenten

Als u gaat bouwen of slopen kunt u te maken krijgen met archeologie of monumenten. Bijvoorbeeld bij een archeologische vondst, als u werkt in een gebied met archeologische waarde of als u bodemverstorende werkzaamheden uitvoert.

 • Archeologische vondst melden

  Heeft u een archeologische vondst gedaan? Meld dit dan bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 • Vergunningen en archeologie

  Voert u (bodemverstorende) werkzaamheden of werkt u in een gebied met archeologische dan kan u te maken krijgen met archeologie.

 • Regioarcheoloog

  Omgevingsdienst Rivierenland heeft een regioarcheoloog in dienst en adviseert gemeenten.

 • Archeologische richtlijnen voor bedrijven

  Naast landelijke richtlijnen gelden er richtlijnen specifiek voor Rivierenland

 • Beleidsdocumenten

  Zoekt u archeologische gegevens uit uw gemeente of heeft u die nodig voor uw perceel?

 • Monumenten

  De startpagina voor al uw vragen over monumenten en cultuurhistorie in de regio