Regioarcheoloog Rivierenland

De functie van regioarcheoloog is een initiatief van provincie Gelderland in samenwerking met regionale gemeenten. Binnen provincie Gelderland werken zeven regioarcheologen. Sinds september 2010 hebben gemeenten in Rivierenland een eigen regioarcheoloog. ODR ontvangt een jaarlijkse bijdrage van provincie Gelderland ter ondersteuning van de gemeentelijke archeologietaken.

Wat zijn de kerntaken van de regioarcheoloog?

  • Adviseren van gemeenten op het gebied van archeologie.
  • Initiëren van voorlichting, educatie en bevordering van het draagvlak voor archeologie.
  • Beoordelen van kwaliteit van archeologisch onderzoek.
  • Inbedden van archeologie in RO-beleid.
  • Adviseren over beheer en behoud archeologische monumenten.

Heeft u een vraag of wilt u graag advies ontvangen? De regioarcheoloog helpt u graag verder. Stuur een e-mail naar info@odrivierenland.nl of bel 0344 – 579 314 en vraag naar de regioarcheoloog.