Omgevingsdienst Rivierenland

Omgevingsdienst Rivierenland

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) draagt bij aan een veilig en duurzaam Rivierenland. Dit doen wij door milieutaken in opdracht van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel en provincie Gelderland uit te voeren. ODR is voor bedrijven en inwoners in de regio de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) op het terrein van milieu(veiligheid). Daarnaast voeren wij voor een groot aantal van deze gemeenten en de provincie ook bouwtaken uit (Wabo-taken).

Service & contact

Heeft u vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact met ons op

info@odrivierenland.nl
0344-579 314

Vergunningverlening

ODR behandelt aanvragen voor omgevingsvergunningen milieu en bouwen. Als inwoner en vertegenwoordiger van een bedrijf kunt u te maken krijgen met de omgevingsdienst. Heeft u plannen om te verbouwen? Of om een bedrijf op te richten, te verbouwen of uit te breiden? Dan is het belangrijk dat u vooraf contact opneemt met ODR.

Toezicht en handhaving

ODR bezoekt bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen om te controleren of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. De frequentie is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten. Ook ziet ODR toe op de naleving van omgevingsvergunningen bouw.

Advisering

ODR heeft deskundigen in huis om op verschillende (milieu)onderwerpen te adviseren. Zoals bijvoorbeeld energie, bodem, ruimtelijke ordening en duurzaamheid, lucht, geluid en externe veiligheid.

Nieuws

Wij zijn op zoek naar jou!

Omgevingsdienst Rivierenland is voor bedrijven en inwoners in de regio Rivierengebied de uitvoeringsorganisatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Zo’n 150 professionele en deskundige collega’s voeren bouw- en milieutaken uit voor tien regiogemeenten en de provincie Gelderland. We hebben regelmatig vacatures voor vergunningverleners, toezichthouders en specialisten. Op dit moment zijn wij op zoek naar een: Adviseur

Stand van zaken Orgamebo, Kapel-Avezaath

Orgamebo is een bedrijf in Kapel-Avezaath, aan de Burensestraat 2. De eigenaar wil dit omvormen van een intensieve veehouderij naar een mest- en fouragehandel. Daarvoor behandelt de Omgevingsdienst Rivierenland namens de provincie Gelderland de vergunningaanvraag. Vergunning en gedoogbeschikking Orgamebo heeft nog niet de benodigde vergunningen om mest te bewerken. Toch is het bedrijf daarmee al