Bouwen en slopen

Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente. Het kan zijn dat u eerst bodemonderzoek moet laten uitvoeren of specifieke milieumaatregelen moet treffen.

 • Bouwen en slopen

  Wilt u (ver)bouwen, of iets aan de omgeving rond uw woning of bedrijf veranderen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het verbouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom, het plaatsen van een schutting of het aanleggen van een inrit.

 • Vergunningvrij bouwen

  In sommige gevallen mag u bouwen zonder vergunning. Wilt u weten of u daarvoor in aanmerking komt?

 • (Sloop)melding

  Wilt u gaan slopen of bijvoorbeeld asbest verwijderen? Dan moet u dat melden als u begint en als de werkzaamheden klaar zijn.

 • Asbest

  Wilt u weten hoe u asbest kan herkennen en welke regels er gelden voor het verwijderen?

 • Bouwlawaai

  Bouwwerkzaamheden kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai. U kunt hiervoor een tijdelijke geluidsontheffing bouw- en slooplawaai aanvragen.

 • Monumenten

  Voor eigenaren van een monument of een pand in een beschermd stadsgezicht gelden vaak andere regels voor bouwen. Uw plan wordt dan extra getoetst door deskundigen. Omgevingsdienst Rivierenland kan u hierover adviseren.

Veelgestelde vragen

Het verschilt per situatie of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft. Bij het Omgevingsloket kunt u checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft of niet.

Dit hangt af van de vergunning die u aanvraagt en in welke gemeente u dit doet. Soms duurt het 6-8 weken, maar het kan ook 26 weken duren. De flyers hieronder geven weer hoe het proces van een aanvraag verloopt en hoe lang het kan duren.
Vraagt u een bouwvergunning aan dan leest u in de flyer voor bouwen hoe de procedure eruit ziet.
Vraagt u een milieuvergunning aan dan leest u in de flyer voor milieu hoe het proces verloopt en hoe lang het duurt.

In sommige gemeenten is het mogelijk een vergunning in een week te krijgen via de zogenoemde flitsvergunning. Wilt u weten of u daarvoor in aanmerking komt? U leest het op de pagina flitsvergunning.

Handig om te weten

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek stelt vast of de bodem van een perceel verontreinigd is of niet.

Natuur

Vanuit verschillende invalshoeken kan het zijn dat er rekening gehouden moet worden met de de natuurregelgeving (Wet natuurbescherming).

Bomen kappen of rooien

Soms veroorzaakt een boom veel overlast. De wortels drukken bijvoorbeeld de stoep omhoog. Of door het afbreken van takken ontstaat er een onveilige situatie. U mag een boom niet zomaar rooien of kappen, ook niet als u de eigenaar bent.