Bodemonderzoek

Soms moet u een bodemonderzoek uit laten voeren. Wanneer en hoe u dat doet, leest u hier.

Een bodemonderzoek stelt vast of de bodem van een perceel verontreinigd is of niet. De gemeente kan vragen om een bodemonderzoek bij:

  • de (ver-)bouw van een huis of bedrijfspand;
  • de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Erkend bodemonderzoek

Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren? Kies dan voor een erkende bodemintermediair. Op de website Bodem+ vindt u een lijst met erkende bodemintermediairs.

Wanneer wordt er om een bodemonderzoek gevraagd?

De gemeente vraagt bij een omgevingsvergunning voor bouwen meestal om een verkennend bodemonderzoek om te beoordelen of er sprake is van verontreinigde grond. Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, zoals voor woningbouw. Ook bij de start van een bedrijf kan er om een verkennend bodemonderzoek gevraagd worden, denk bijvoorbeeld bij een garagebedrijf aan de opslag van olie. De omgevingsdienst beoordeelt de bodemonderzoeken en geeft advies aan de gemeente.