Informatie aanvragen
  • Bodeminformatie nodig?

    Heeft u bodeminformatie nodig? Dan kunt u daar de bodeminformatieviewer voor gebruiken.

  • Wilt u weten of u grond mag verplaatsen?

    Wilt u weten of u grond mag verplaatsen van de ene naar de andere locatie? Dan kunt u daarvoor de grondverzetviewer gebruiken.

  • Advies nodig?

    Onze adviseurs helpen gemeenten, inwoners en ondernemers bij vragen over verschillende thema’s zoals milieu, natuur, geluid, bouw etc.

Veelgestelde vragen

Gerelateerd

Controles door ODR

Heeft u een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of het kappen van een boom? Heeft u een (milieu) vergunning voor het bouwen of verbouwen van uw bedrijf? Of heeft u een melding gedaan voor het verwijderen van asbest? Onze toezichthouders controleren dan of u de werkzaamheden uitvoert volgens de regels. Ook als de werkzaamheden al een langere tijd klaar zijn, kan een toezichthouder langskomen. Die controleert dan of u en eventueel uw medewerkers zich blijven houden aan de regels die in de vergunning staan.