Ik heb een plan of idee. Wat moet ik doen? Heb ik een vergunning nodig?

Ik heb een plan of idee. Wat moet ik doen? Heb ik een vergunning nodig?

Heeft u een plan of idee voor uw omgeving? Wilt u een woning of bedrijfsgebouw bouwen of verbouwen? Wilt u een uitrit aanleggen of een boom kappen? Wilt u een evenement organiseren of een bedrijf starten? Hier leest u hoe u zich kunt voorbereiden en wat u moet doen.

 • Doe eerst de vergunningcheck of verken uw idee!

  Heeft u een plan of idee voor uw omgeving? Zoals het (ver) bouwen van een woning, het kappen van een boom, het aanleggen van een uitrit, het organiseren van een evenement of het uitbreiden of starten van een bedrijf? Doe eerst de vergunningcheck of verken uw idee!

 • Een melding doen of een vergunning aanvragen

  Als u de vergunningcheck heeft gedaan of uw idee heeft verkend, weet u of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen, informatie moet verstrekken of direct aan de slag kunt.

 • Overleg altijd met de mensen in uw omgeving!

  Een plan of idee heeft meestal invloed op de omgeving. Wat gaan omwonenden horen, zien en ruiken? Daarom is het goed en soms ook verplicht om dat vooraf te bespreken met uw omgeving. Dit wordt ook wel participatie genoemd.

Handig om te weten

Omgevingsvisie, omgevingsplan en participatiebeleid Omgevingswet

Vanuit de Omgevingswet zijn gemeenten verplicht om een omgevingsvisie, omgevingsplan en participatiebeleid op te stellen. Hier leest u wat dit…

Bodem en de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dit heeft ook gevolgen voor de regels op het gebied van bodem en grond. Van de meeste veranderingen merkt u niet veel. Wel moet u voortaan uw melding via het Omgevingsloket.

Veel gestelde vragen

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. In deze nieuwe wet zijn alle wetten en regels die gelden voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt samengevoegd. De Omgevingswet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven.

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn ingewikkeld en spreken elkaar soms ook tegen. Ook worden er meerdere termen gebruikt, terwijl hetzelfde wordt bedoeld. De losse regels en wetten maken het ook vaak lastig om vernieuwende en duurzame initiatieven te ontwikkelen. Daarom zijn de 26 wetten en een paar honderd regelingen die gaan over de buitenruimte makkelijker gemaakt en samengevoegd in één Omgevingswet.

Als inwoner en ondernemer merkt u waarschijnlijk weinig van deze nieuwe wet. Alleen als u iets wilt bouwen of verbouwen, een boom wilt kappen, een oprit aan wilt leggen of als u een bedrijf wilt starten of uitbreiden. U kunt ook te maken krijgen met de Omgevingswet, als iemand anders iets wil veranderen in uw omgeving. Hieronder de belangrijkste veranderingen op een rijtje:

 • U doet de vergunningcheck of de vergunningaanvraag voortaan via een nieuw loket; het Omgevingsloket.
 • Daar checkt u ook of uw plannen onder de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) vallen. Als uw bouwplannen onder de Wkb vallen, kan het zijn dat u een kwaliteitsborger bouw in moet schakelen.
 • De bestemmingsplannen van uw gemeente worden samengevoegd in een omgevingsplan. In een omgevingsplan staat niet alleen informatie over de bestemming van de plek, maar er staan ook regels in over geluid, bodem, duurzaamheid en andere thema’s.
 • U ontvangt voortaan binnen 8 weken een beslissing op uw vergunningaanvraag, als het om een aanvraag gaat die onder de korte procedure valt. Als uw vergunningaanvraag complex is, dan valt uw aanvraag onder een uitgebreide procedure en is de beslistermijn langer.
 • U wordt gestimuleerd om in gesprek te gaan met uw omgeving over uw plannen. Soms is dat zelfs verplicht. Dat staat in het participatiebeleid van uw gemeente. U gaat met uw omgeving in gesprek over wat zij merken van uw plannen. Wat ruiken, horen of zien zij? U maakt hiervan een verslag waarin u vastlegt hoe u uw omgeving heeft betrokken, wat reacties waren en wat u daarmee heeft gedaan. Dat verslag voegt u toe aan uw vergunningaanvraag.
 • Dit betekent dat het ook kan zijn dat u door anderen benaderd wordt die iets willen veranderen in uw omgeving.
 • Ondernemers doen hun meldingen voortaan via het Omgevingsloket en niet meer via de AIM-module.

Eigenlijk wij allemaal! Inwoners, ondernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. In de Omgevingsvisie van de gemeente staat hoe zij het leefgebied willen ontwikkelen en beschermen. In het Omgevingsplan werkt de gemeente deze visie uit. Per gebied wordt aangegeven wat er wel en niet kan. Er wordt aangegeven of er wonen, recreatie of bedrijven zijn toegestaan. Maar er wordt niet meer tot in detail uitgewerkt wat er in dat gebied komt. Zo ontstaat er meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Initiatiefnemers moeten bij hun plannen wel de omgeving en andere belanghebbenden betrekken (participatie). De gemeente krijgt een meer adviserende en toetsende rol.

Een belangrijke verbetering van de nieuwe wet is dat de fysieke leefomgeving meer in samenhang wordt gezien en benaderd. Dat betekent dat bij het invullen van plannen ook thema’s als energietransitie, duurzaamheid, sociale en maatschappelijke uitdagingen worden betrokken. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de leefomgeving en kunnen er sneller en betere besluiten worden genomen over de invulling van de buitenruimte. Daar hebben alle inwoners en ondernemers profijt van. Ambtenaren en inwoners hebben via het Omgevingsloket toegang tot dezelfde informatie. En vergunningen worden voortaan binnen 8 weken verleend, als het om eenvoudige aanvragen gaat en de aanvraag compleet is.

Alle losse wetten en regels vallen voortaan onder één nieuwe wet. Dat is nieuw. Ook gaan we (inwoners, ondernemers en overheid) anders met elkaar samenwerken. Dat zal in het begin wennen zijn en niet alles zal hierbij goed gaan. Maar uiteindelijk gaan we ervan uit dat met de Omgevingswet de besluitvorming beter wordt en sneller gaat en dat plannen sneller uitgevoerd kunnen worden.

In het Omgevingsloket vindt u alle informatie, wetten en regels over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. U kunt hier zien of u uw plan of idee kunt uitvoeren en wat u daarvoor moet doen. U ziet of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of een informatieplicht hebt. Ook kunt u alle regels bekijken die voor een bepaalde locatie gelden en kijken met welke regels u rekening moet houden bij uw werkzaamheden. Daarnaast kunt u in het Omgevingsloket ook uw vergunning aanvragen, een conceptverzoek indienen, informatie delen en uw melding doen.

U vindt het Omgevingsloket via de volgende link: https://omgevingswet.overheid.nl/home

Wilt u een vergunning aanvragen, een melding doen of informatie opsturen via het Omgevingsloket? Dan moet u inloggen met DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijf). Dan is het duidelijk wie u bent. Europese aanvragers kunnen eIDAS gebruiken.

Ja dat kan. Een architect, aannemer of een ander gespecialiseerd bedrijf kan namens u een aanvraag maken en indienen. Dit kan een persoon of bedrijf zijn. U voegt dan in het Omgevingsloket een deelnemer toe met de rol ‘gemachtigde’.

U krijgt binnen 8 weken te horen of u de vergunning wel of niet krijgt. Als er meer tijd nodig is, dan ontvangt u daarover een bericht en kan deze periode met 6 weken verlengd worden. Als het om grote plannen gaat waarvoor een uitgebreide procedure geldt, dan is de beslistermijn 6 maanden. Ook deze periode kan met 6 weken verlengd worden.

En in sommige gevallen kunt u een flitsvergunning aanvragen. Dan ontvangt u een vergunning binnen 5 werkdagen. Hier leest u meer over de flitsvergunning.

Het doel van deze wet is het verbeteren van de bouwkwaliteit. Er is namelijk meer controle tijdens de bouw. Als u gaat bouwen moet u eerst nagaan of uw bouwplan onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Valt uw bouwplan onder de Wkb, dan moet u een kwaliteitsborger (een onafhankelijke controleur) inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. De kwaliteitsborger kijk mee vanaf het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is.

U checkt in het Omgevingsloket of u rekening moet houden met de Wkb. Hier leest u meer over de Wkb.

Deze vindt u onder ‘vind informatie over’, boven in de balk. U kunt ook het thema waar u informatie over zoekt in de zoekbalk invullen.