Omgevingsvisie, omgevingsplan en participatiebeleid Omgevingswet

Vanuit de Omgevingswet zijn gemeenten verplicht om een omgevingsvisie, omgevingsplan en participatiebeleid op te stellen. Hier leest u wat dit inhoudt en wat de visie en het beleid is van uw gemeente.

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De gemeente stelt 1 omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. Deze visie gaat in op de ontwikkeling, het beheer, het gebruik, de bescherming en het behoud van de fysieke leefomgeving. De visie houdt daarbij rekening met de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

De omgevingsvisie is vormvrij: de gemeenteraad bepaalt detailniveau, gebieden, sectoren en thema’s. Bij het opstellen van de visies is participatie belangrijk. Daarom betrekken gemeenten hun inwoners en ondernemers actief bij de visie.

Omgevingsplan

In het omgevingsplan staan de algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Iedere gemeente heeft 1 omgevingsplan. In de omgevingsvisie zegt de gemeente hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen beschermen. Die keuzes werkt de gemeente uit in het omgevingsplan. Hierin staan de regels voor de fysieke leefomgeving. Per gebied wordt aangegeven welke activiteiten wel en niet zijn toegestaan. Zoals wonen, recreatie of bedrijvigheid. Bij het opstellen van het omgevingsplan houdt de gemeente rekening met alle betrokken belangen. Het omgevingsplan vervangt o.a. de bestaande bestemmingsplannen.

Als de Omgevingswet in werking treedt heeft de gemeente automatisch een omgevingsplan. Dit bestaat uit lokale verordeningen (APV), oude bestemmingsplannen en de bruidsschat voor rijksregels. De gemeente heeft de tijd om deze in stappen aan te passen naar een omgevingsplan in de geest van de Omgevingswet.

Participatiebeleid

Bij het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan moeten gemeenten aangeven hoe ze invulling hebben gegeven aan het participatiebeleid. Hoe hebben zij inwoners en ondernemers betrokken? Zij mogen zelf vormgeven aan het participatiebeleid. In het participatiebeleid leggen zij vast wanneer en op welke manier inwoners en ondernemers betrokken moeten worden.

Per gemeente

Wilt u weten wat er in de omgevingsvisie van uw gemeente staat? Wilt u weten hoe het participatiebeleid in uw gemeente is geregeld? Of wilt u weten wat er in het omgevingsplan van uw gemeente staat. U vindt deze informatie hier:

  • gemeente Buren: omgevingsvisie,
  • gemeente Culemborg
  • gemeente Maasdriel
  • gemeente Neder-Betuwe
  • gemeente Tiel
  • gemeente West Betuwe
  • gemeente West Maas en Waal
  • gemeente Zaltbommel