Lucht, licht en geluid

Lucht, licht en geluid

Bedrijven zijn soms verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen. ODR controleert of bedrijven zich aan de regels voor geluid en geluidsoverlast houden.

  • Lichthinder

    Door kunstverlichting kunnen we ons in het donker veilig verplaatsen en objecten zichtbaar maken. Maar aan de andere kant verstoort dit de natuur, de nachtrust, de zichtbaarheid van de sterren en de beleving van natuur en landschap.

  • Luchtkwaliteit

    Bij veel ontwikkelingen komt luchtkwaliteit om de hoek kijken. Denk hierbij aan het voornemen tot woningbouw in de omgeving van (spoor)wegen, bij de ontwikkeling van een industrieterrein of de uitbreiding van een veehouderij.

  • Geluidsoverlast

    Ervaart u geluidsoverlast in uw omgeving en wilt u dit melden? Waar u dit kunt melden, hangt af van het soort overlast dat u heeft. 

Evenementen

Gaat u een evenement organiseren? Houd dan rekening met overlast door geluid en bedenk dat u hier vaak een vergunning moet aanvragen.

Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai. Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24…

Advies

Omgevingsdienst Rivierenland heeft veel specialistische kennis in huis. Onze adviseurs helpen gemeenten, provincie, bedrijven en inwoners bij vragen over veel…