Geluidsoverlast

Ervaart u geluidsoverlast in uw omgeving en wilt u dit melden? Waar u dit kunt melden, hangt af van het soort overlast dat u heeft. Hieronder leest u meer over de soorten geluidsoverlast en wat u kunt doen.

Bouwlawaai

Tijdelijke bouwwerkzaamheden kunnen zorgen voor bouwlawaai voor omwonenden. Voordat u begint met bouwen, moet u een aanvraag indienen bij uw gemeente. Uw aanvraag wordt door de ons namens de gemeente beoordeeld. Aan de hand van de aanvraag bepalen wij welke maatregelen u moet nemen, hoe u de omwonenden moet informeren en hoe lang de geluidhinder mag duren. U kunt alle aanvragen doen via het Omgevingsloket. Hier leest u meer over bouwlawaai.

Evenementen

Gaat u een evenement organiseren? Houd dan rekening met overlast door geluid. De evenementenvergunning stelt voorwaarden aan het geluidsniveau en de duur van bijvoorbeeld een optreden van een band in de open lucht. Meer informatie over een evenementenvergunning vindt u op de website van de gemeente waar het evenement plaatsvindt.

Geluidsnormen

Als het nodig is, controleren wij of de geluidsnormen niet worden overschreden. Als organisator van een evenement bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geluidsnormen.

Geluidsoverlast melden

Ervaart u geluidsoverlast in uw omgeving? Dan is het afhankelijk van het soort overlast en de bron waar u een melding van de overlast kunt doen.

Overlast door bedrijven

Ervaart u geluidsoverlast door een bedrijf in uw omgeving? Dan kunt u de overlast melden via Milieuklacht Gelderland.

Overlast door weg- en railverkeer, industrie en luchtvaart

Europese wetgeving verplicht gemeenten omgevingslawaai door weg- en railverkeer, industrie en luchtvaart per geluidsbron in kaart te brengen. Daarom is er het geluidsregister. Dit register geeft op hoofdlijnen aan waar rustige gebieden zijn en waar lawaaiige gebieden zijn.

Militair vliegverkeer

Heeft u last van militair vliegverkeer? Hiervoor kunt u contact opnemen met Defensie en het klachtenformulier invullen op hun website.  

Drones

Overlast van drones kunt u doorgeven aan de politie. Dat kan telefonisch via 0800-1944 of online via dit meldformulier. Lees hier meer informatie over het melden van droneoverlast. 

Kleine luchtvaart

Overlast van kleine luchtvaart die opstijgt en landt via vliegveld Teuge, kunt u melden via Milieuklacht Gelderland. Voor andere luchtvaartoverlast (zoals burgerluchtvaart en vrachtvliegtuigen) belt u met het klachtennummer van het betreffende vliegveld. 

Geluidsoverlast van particulieren

Heeft u overlast van ruzie of herrie op straat, rondhangende jeugd of particuliere bouw- sloopwerkzaamheden? Meld dit bij uw gemeente. Op de website van uw gemeente leest u hoe u geluidsoverlast kunt melden.

Geluidsreducerende maatregelen

Maatregelen die geluidshinder in woningen kunnen reduceren:

  • Het bestrijden van geluid aan de bron, stillere wegdekken en het verkeersluw maken van straten;
  • Het bestrijden van geluid door een barrière te plaatsen tussen de bron en de ontvanger, bijvoorbeeld door het plaatsen van een geluidsscherm of geluidswal;
  • Aanpassingen aan de kant van de ‘geluidontvanger’, bijvoorbeeld het aanbrengen van (extra) geluidsisolatie aan de woning of het rekening houden met geluidsnormeringseisen bij het ontwerp van woningen.

Heeft u vragen over de geluidskaart en/of geluidsisolatie? Neem dan contact op met ons via post@odrivierenland.nl of bel 0344 – 579 314

Gerelateerd

Luchtkwaliteit en natte koeltorens

Zware industrie- en wegverkeer hebben veel invloed op het milieu en de luchtkwaliteit. Wetten en regels moeten zorgen voor een goede luchtkwaliteit en inwoners beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging.

Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai. Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24...