Geluidsoverlast melden

Ervaart u geluidsoverlast in uw omgeving en wilt u dit melden? Waar u dit kunt melden, hangt af van het soort overlast dat u heeft. 

Soorten overlast

Weg- en railverkeer

Voor overlast dat veroorzaakt wordt door weg- en railverkeer kunt u terecht en bij:

  • Spoorwegen: bij de spoorwegbeheerder Prorail.
  • Rijkswegen: Rijkswaterstaat
  • Provinciale wegen: Provincie Gelderland
  • Gemeentelijke wegen: de gemeenten

Bedrijven

Geluidsklachten over bedrijven kunt u melden bij het provincieloket S@men. Deze klachten worden daar geregistreerd en vervolgens doorgestuurd naar de juiste omgevingsdienst. 

Militair vliegverkeer

Heeft u last van militair vliegverkeer? Hiervoor kunt u contact opnemen met Defensie en het klachtenformulier invullen op hun website.  

Drones

Overlast van drones kunt u doorgeven aan de politie. Dat kan telefonisch via 0800-1944 of online via dit meldformulier. Lees hier meer informatie over het melden van droneoverlast. 

Kleine luchtvaart

Overlast van kleine luchtvaart die opstijgt en landt via vliegveld Teuge, kunt u melden via het loket van de provincie Gelderland: S@men

Voor andere luchtvaartoverlast (zoals burgerluchtvaart en vrachtvliegtuigen) belt u met het klachtennummer van het betreffende vliegveld. 

Geluidsoverlast van particulieren

Heeft u overlast van ruzie of herrie op straat, rondhangende jeugd of particuliere bouw- sloopwerkzaamheden? Meld dit bij uw gemeente.

Gerelateerd

Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai. Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24...