Luchtkwaliteit en natte koeltorens

Zware industrie- en wegverkeer hebben veel invloed op het milieu en de luchtkwaliteit. Wetten en regels moeten zorgen voor een goede luchtkwaliteit en inwoners beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. Wij controleren of bedrijven zich aan de wetten en regels houden. Ook reageren we op klachten over geur die wordt veroorzaakt door bedrijven. Verder adviseren wij de gemeenten in onze regio over luchtkwaliteit en voeren we geurmetingen en emissiemetingen uit.

Advies en toezicht en handhaving

Wij adviseren gemeenten bij nieuwe plannen en vergunningaanvragen als het gaat over luchtkwaliteit. Nieuwe initiatieven kunnen de luchtkwaliteit verslechteren. En wij controleren of bedrijven zich aan de regels houden voor wat betreft de uitstoot van fijnstof en NOx. Ook reageren we op klachten over geur die wordt veroorzaakt door bedrijven. Verder adviseren wij onze opdrachtgevers, zoals gemeenten, over luchtkwaliteit en voeren we geurmetingen en emissiemetingen uit. Meer informatie over de wetten en regels vindt u op: Lucht | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Natte koeltorens

Natte koeltorens zijn installaties die gebruikt worden voor proceskoeling of voor interne klimaatbeheersing. Overtollige warmte wordt afgevoerd door water te vernevelen in een open constructie. Bij onvoldoende onderhoud en beheer kunnen deze installaties leiden tot de verspreiding van legionellabacteriën. Bedrijven zijn daarom verplicht om het gebruik van natte koeltorens te melden bij Atlas Leefomgeving. Wij controleren of bedrijven met natte koeltorens zich aan de regels houden.

Hoe herken ik een natte koeltoren?

U herkent een natte koeltoren aan de luchtuitlaat die op het dak staat. De damp die de uitlaat van een koeltoren verlaat, is vooral in koude perioden goed te zien. Dat komt doordat de omgevingslucht dan relatief koel is. Natte koeltorens worden onder meer ingezet in ziekenhuizen, grote onderwijsinstituten, hotels en congresgebouwen.

Hoe kan ik een natte koeltoren melden?

U herkent een natte koeltoren aan de luchtuitlaat die op het dak staat. De damp die de uitlaat van een koeltoren verlaat, is vooral in koude perioden goed te zien. Dat komt doordat de omgevingslucht dan relatief koel is. Natte koeltorens worden onder meer ingezet in ziekenhuizen, grote onderwijsinstituten, hotels en congresgebouwen. Is er een natte koeltoren bij u in de buurt en staat deze nog niet op de Koeltorenkaart? Meld de locatie dan via Atlas Leefomgeving.

Luchtmeetnet

Wilt u weten hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit in uw omgeving? Check de website luchtmeetnet.nl. Luchtmeetnet is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM), GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Rijksuitvoeringsdienst Limburg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en. De website toont de gemeten luchtkwaliteit op meetpunten in Nederland. Team meten & advies van Omgevingsdienst Regio Arnhem bedient en onderhoudt de meetstations van provincie Gelderland langs de Pleijroute. De stations meten de concentraties fijnstof, stikstofdioxide en zwarte rook.

Gerelateerd

Geluidsoverlast

Ervaart u geluidsoverlast in uw omgeving en wilt u dit melden? Waar u dit kunt melden, hangt af van het soort overlast dat u heeft.

Lichthinder

Door kunstverlichting kunnen we ons in het donker veilig verplaatsen en objecten zichtbaar maken. Maar aan de andere kant verstoort dit de natuur, de nachtrust, de zichtbaarheid van de sterren en de beleving van natuur en landschap.