Omgevingsdienst Rivierenland

Over ons

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) verzorgt vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Gelderland en de gemeenten Buren, Culemborg, West Betuwe, Maasdriel, Neder-Betuwe,  Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Het gaat om de vergunningverlening- en toezichttaken op het gebied van milieu en voor een aantal gemeenten en de provincie ook van bouwen (Wabo-taken).

Onze opdrachtgevers

Ons bestuur

Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks bestuur bestaan uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Hier plaatsen wij de stukken van de eerstvolgende vergadering:

Stukken vergadering Algemeen Bestuur 24 juni 2019

Stukken vergadering Algemeen Bestuur 17 december 2018

Stukken vergadering Algemeen Bestuur 2 juli 2018

Ook kunt u hier de Jaarstukken over 2017 bekijken. De vergaderdata en vergaderstukken van overige vergaderingen zijn op te vragen via info@odrivierenland.nl of via het centrale nummer: 0344-579 314.

Ons managementteam

drs. A. (Anne) Schipper, directeur
ir J.M. (Marcel) Keijman, hoofd afdeling Vergunningverlening
M. (Martin) Groeneveld, hoofd afdeling Toezicht en Handhaving
drs. R.S. (Remco) Dijkstra, hoofd afdeling Specialisten en Advies
drs C.J.M. (Claudia) Gerrits, afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Gelderse omgevingsdiensten werken samen

Wij werken intensief samen met de zeven omgevingsdiensten in Gelderland. Gezamenlijk vormen deze zeven omgevingsdiensten de Gelderse Omgevingsdiensten.

Privacyverklaring

Hier vindt u onze privacyverklaring

Inkoopvoorwaarden

Hier vindt u onze inkoopvoorwaarden.