Omgevingsdienst Rivierenland

Over ons

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) verzorgt vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Gelderland en de gemeenten Buren, Culemborg, West Betuwe, Maasdriel, Neder-Betuwe,  Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Het gaat om de vergunningverlening- en toezichttaken op het gebied van milieu en voor een aantal gemeenten en de provincie ook van bouwen (Wabo-taken).

Koers 2020- 2025 ‘Van meerwaarde voor u’

In de zomer van 2020 stelde het Algemeen Bestuur de nieuwe koers ‘Van MEERwaarde voor u’ vast. Deze koers beschrijft de missie en visie van ODR en de strategie voor 2020- 2025. Nieuwsgierig welke focus we aanbrengen? Lees dan het koersdocument door.

Onze opdrachtgevers

Ons bestuur

Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks bestuur bestaan uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Hier plaatsen wij de stukken van de eerstvolgende vergadering:

Concept besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur 14 december 2020

Stukken vergadering Algemeen Bestuur 14 december 2020

Besluitenlijst Algemeen Bestuur 5 oktober 2020

Stukken vergadering Algemeen Bestuur 5 oktober 2020

Concept besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur 6 juli 2020

Stukken vergadering Algemeen Bestuur 6 juli 2020

Concept besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur 17 februari 2020

Stukken vergadering Algemeen Bestuur 17 februari 2020

Concept besluitenlijst Algemeen Bestuur 7 oktober 2019

Stukken vergadering Algemeen Bestuur 7 oktober 2019

Stukken vergadering Algemeen Bestuur 24 juni 2019

Stukken vergadering Algemeen Bestuur 17 december 2018

Stukken vergadering Algemeen Bestuur 2 juli 2018

Ook kunt u hier de Jaarstukken over 2017 bekijken. De vergaderdata en vergaderstukken van overige vergaderingen zijn op te vragen via info@odrivierenland.nl of via het centrale nummer: 0344-579 314.

Ons managementteam

drs. A. (Anne) Schipper, directeur
ir. J.M. (Marcel) Keijman, hoofd afdeling Vergunningverlening
M. (Martin) Groeneveld, hoofd afdeling Toezicht en Handhaving
drs. R.S. (Remco) Dijkstra, hoofd afdeling Specialisten en Advies
drs. C.J.M. (Claudia) Gerrits, hoofd afdeling Bedrijfsvoering

Gelderse omgevingsdiensten werken samen

Wij werken intensief samen met de zeven omgevingsdiensten in Gelderland. Gezamenlijk vormen deze zeven omgevingsdiensten de Gelderse Omgevingsdiensten.

Privacyverklaring

Hier vindt u onze privacyverklaring en het bijbehorende verwerkingsregister.

Heeft u vragen over privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact op met ons op en stuur een e-mail naar FG@ODRivierenland.nl .

Toegankelijkheidsverklaring

Gelderse Omgevingsdiensten willen voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen
Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. In april van 2018 heeft er een quickscan plaatsgevonden door Firmground.  Op dit moment zijn wij bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid op basis van onder andere deze quickscan.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?
Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 05-10-2018.

Inkoopvoorwaarden

Hier vindt u onze inkoopvoorwaarden.